Hernieuwing van de enkele vergunning voor Brussels South Charleroi Airport

Milieuvergunningen

Om de infrastructuur uit te breiden en de exploitatie van de luchthavenactiviteit te mogen voortzetten, heeft SOWAER op 25 juli 2005 van het gemeentebestuur van de stad Charleroi één enkele vergunning (stedenbouw en milieu) gekregen voor de installaties van het zuiden en het noorden (de installaties zijn vervolgens in 2009 overgedragen aan BSCA), met de goedkeuring van de technisch ambtenaar van de SPW - dienst Vergunningen en toelatingen -, met een geldigheidsduur van 20 jaar. Het milieugedeelte van deze vergunning vervalt echter op 25 juli 2025 (het planningsgedeelte wordt permanent verleend).

Naast deze omgevingsvergunning hebben alle andere vergunningen die BSCA daarna heeft verkregen dezelfde vervaldatum en worden ze jaarlijks bijgewerkt via het register van wijzigingen aan de milieuvergunning voor installaties, stortingen van stoffen en afvalstoffen.

De belangrijkste stappen voor het vernieuwen van een milieuvergunning zijn de volgende:

  • Organisatie van een openbare informatievergadering op 12 december 2023 voor alle betrokken omwonenden (gebied bepaald door de technisch ambtenaar) 
  • Afronding van de impactstudie en de bodemtoestandstudie door het adviesbureau (ARIES S. A.) waaraan de opdracht in december 2022 is gegund. 
  • Opstellen van de aanvraag voor verlenging van de vergunning, waaraan de MER en het bodemonderzoek zullen worden toegevoegd
  • Beoordeling van de aanvraag door de autoriteiten
  • Verlening van de vergunning (en opvolging van eventuele beroepen) 

Aankondiging - Informatiebijeenkomst