BSCA

Privacyverklaring

1. Wie zijn wij?

SA BSCA, rue des Fusillés 21 te 6040 Charleroi, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0444.556.344.

SA BSCA heeft respect voor uw privéleven en uw persoonsgebonden gegevens (zoals hieronder gedefinieerd) en houdt zich dan ook enkel bezig met de bescherming en verwerking van uw persoonsgebonden gegevens overeenkomstig de Belgische wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer, met inbegrip van de wijzigingen die zijn aangebracht door de algemene verordening gegevensbescherming.

SA BSCA houdt zich aan de wettelijke voorschriften inzake het gebruik van bewakingscamera’s en het recht op afbeelding.

2. Ons contacteren

Neem voor elke vraag die verband houdt met gegevensbescherming, om uw rechten uit te oefenen of om een klacht in te dienen contact op met onze Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) door een e-mail te sturen naar gdpr@charleroi-airport.com of een brief naar het volgende adres: Data Protection Officer, rue des Fusillés 21 te 6040 Charleroi.

3. Waarom verzamelen wij deze gegevens?

 • Om uw reservatie bij ons en bij onze commerciële partners te verwerken.
 • Om diensten te verlenen die u heeft gekocht bij ons of onze commerciële partners.
 • Om u te helpen uw verloren voorwerpen of bagage terug te vinden.
 • Om de toegang tot diensten of producten van derden op onze website en onze applicatie CRL Airport te bevorderen.
 • Om u newsletters te sturen.
 • Om onze commerciële aanbiedingen of die van onze commerciële partners voor te stellen zodat deze zijn afgestemd op uw behoeften.
 • Om met u te communiceren teneinde klanttevredenheidsenquêtes uit te voeren met het oog op analyse, verbetering van de kwaliteit, ontwikkeling van de diensten, optimalisatie van de prestaties van de website, evaluatie van het succes van onze reclamecampagnes of afstemming van de diensten op uw behoeften.
 • Om te voldoen aan de verplichte clausules van de geldende wetgeving.
 • Om u meer comfort te geven als klant en dit zowel vóór uw aankomst als tijdens uw aanwezigheid op de luchthaven.
 • Om u diensten aan te bieden via de CRL Luchthaven applicatie of via het WiFi netwerk dat door Telenet ter beschikking wordt gesteld, zoals geolokalisatie voor het beheer van uw reis van en naar de luchthaven, informatie over uw vlucht, aanbiedingen van onze commerciële partners die zich op de luchthaven bevinden, het aanbod van kortingsacties en kortingen die specifiek betrekking hebben op de diensten van de luchthaven en winkels. De geolokalisatiedienst werkt op basis van WiFi- en Bluetooth-technologieën. Geolocatie stelt ons ook in staat om statistische gegevens te verzamelen die ons op een kaart laten zien welke gebieden van de luchthaven het meest (of het minst) worden bezocht.
 • Om te reageren op sollicitaties van mensen die solliciteren op de BSCA-website via het tabblad "Jobs"
 • Om u de mogelijkheid te geven om een bezoekersbadge te krijgen wanneer dat nodig is.

4. Wanneer verzamelen wij uw gegevens?

Wanneer u op onze websites surft, is het mogelijk dat wij het volgende verzamelen:

 • Uw reisvoorkeuren;
 • Informatie over uw surfgedrag op onze websites en onze mobiele applicaties;
 • Informatie over de momenten waarop u op een van onze reclames klikt, met inbegrip van de reclame die wordt gepubliceerd op de websites van andere organisaties;
 • Informatie over de wijze waarop u toegang zoekt tot onze digitale diensten, met inbegrip van het besturingssysteem, het IP-adres, de identificatoren en de details van de browser;

 

Wanneer u zich abonneert op de WiFi-service die door Telenet wordt geleverd, kunnen wij deze ophalen:

 • Gegevens van uw mobiele apparaat zoals apparaatnaam, apparaattype, besturingssysteem, MAC-adres of uw locatie, hoe u toegang krijgt tot onze digitale diensten, IP-adres, online referenties. Van de informatie die nodig is om u te registreren voor Wi-Fi, verzamelen wij uw e-mail, achternaam, voornaam, geboortedatum, adres, postcode, taal, land, postcode, reden van reizen. 
 • Informatie die nodig is voor uw registratie: zoals email, naam, voornaam, geboortedatum, taal, land, reden van de reis.

 

Wanneer u bij ons of online producten of diensten koopt, is het mogelijk dat wij het volgende verzamelen:

 • Informatie die nodig is voor uw registratie op ons e-commerceplatform of door rechtstreeks contact op te nemen met onze diensten : zoals uw beleefdheid, naam, voornaam, adres, land,  postcode, telefoon, geboortedatum, email, nummerplaat,merk van het voertuig, factuurgegevens, uw vluchtnummer.

 • Informatie over passagiers, details op paspoorten en andere details van identiteitsstukken;
 • Informatie over uw aankopen, met inbegrip van wat u heeft gekocht, wanneer en waar u dit heeft gekocht, hoe u heeft betaald en uw kredietinformatie en andere betalingsinformatie;
 • Informatie over uw surfgedrag op onze websites en onze mobiele applicaties;
 • Informatie over de momenten waarop u op een van onze reclames klikt, met inbegrip van de reclame die wordt gepubliceerd op de websites van andere organisaties;
 • Informatie over de wijze waarop u toegang zoekt tot onze digitale diensten, met inbegrip van het besturingssysteem, het IP-adres, de identificatoren en de details van de browser;

 

Wanneer u contact met ons opneemt, wanneer wij contact met u opnemen of wanneer u deelneemt aan promoties, wedstrijden, enquêtes of vragenlijsten over onze diensten, is het mogelijk dat wij het volgende verzamelen:

 • Persoonsgebonden gegevens die u verstrekt, onder meer via e-mail, post en telefoon of op sociale netwerken, zoals uw naam, uw gebruikersnaam en uw gegevens;
 • Details van e-mails en andere digitale communicatie die wij u hebben gestuurd en die u heeft geopend, waaronder elke link waarop u heeft geklikt;

Uw feedback en uw bijdragen aan opiniepeilingen en vragenlijsten bij klanten.

Wij kunnen afbeeldingen van het Centrum voor telebewakingscontrole, IP-adressen en surfgegevens verzamelen in of in de buurt van onze shops, lokalen, parkings, andere gebouwen.

 

Wanneer u gratis de applicatie CRL Airport downloadt in de app store die beschikbaar is op uw mobiel apparaat, is het mogelijk dat wij het volgende verzamelen:

 • Uw Namen, voornamen, adressen en e-mailadressen;
 • Uw lokaliseringsgegevens en uw vluchtnummer;
 • De nodige informatie van uw mobiel apparaat, zoals uw MAC-adres (Media Access Control), de ID van uw apparaat en het IP-adres, om u in staat te stellen de applicatie te gebruiken;

Wij verwerken uw persoonsgebonden gegevens via de applicatie CRL Airport, overeenkomstig de doeleinden die worden beschreven in punt 3;

 

Andere bronnen van persoonsgebonden gegevens:

 

Het is mogelijk dat wij gebruikmaken van persoonsgebonden gegevens die afkomstig zijn van andere bronnen zoals gespecialiseerde bedrijven die informatie verstrekken, distributiepartners en openbare registers;

Indien u uw identificatoren van sociale netwerken gebruikt om verbinding te maken met onze onlineplatforms en -diensten, bijv. Facebook, Google+ en Twitter, stemt u ermee in om uw gebruikersgegevens met ons te delen. Bijvoorbeeld: uw naam, uw e-mailadres, uw geboortedatum, uw locatie en alle andere informatie die u kiest om met ons te delen;

 

 • Persoonsgebonden gegevens die u verstrekt met betrekking tot andere individuen

 

Wij gebruiken persoonsgebonden gegevens die u verstrekt met betrekking tot andere individuen, zoals personen die betrokken zijn bij uw reservatie;

Bij de verstrekking van de persoonsgebonden gegevens van andere personen moet u er zeker van zijn dat zij hiermee instemmen en dat u gemachtigd bent om dit te doen. U moet u er tevens van vergewissen dat zij begrijpen hoe wij hun persoonsgebonden gegevens kunnen gebruiken.

 

5. Recht op afbeelding

Indien wij of onze partners een event of een marketingcampagne organiseren in onze luchthaven, is het mogelijk dat u tijdens dit event of deze marketingcampagne wordt gefilmd of gefotografeerd. Deze foto’s en videobeelden kunnen worden gebruikt voor de ‘aftermovies’ van het event of de marketingcampagne (video’s die het event/de marketingcampagne weergeven) en ze kunnen worden gepubliceerd op onze socialemedianetwerken en/of onze websites.

Indien u tijdens dit event of deze marketingcampagne wordt gefotografeerd of gefilmd en u niet wenst voor te komen in een ‘aftermovie’ op onze socialemedianetwerken en/of onze websites, kunt u vragen om uw foto en/of uw videobeeld te laten verwijderen overeenkomstig onze privacyverklaring.

6. Cookies

Wij maken op onze websites gebruik van cookies en wij trekken statistieken op internet om te bestuderen op welke wijze bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om onze website te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden vervolgens herkend bij een later bezoek aan onze website.

7. Beveiliging

SA BSCA past technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe die erop zijn gericht om de persoonsgegevens die wij beheren te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of gebruik door onbevoegde personen. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en houden rekening met de technologische ontwikkeling.

8. Uw rechten inzake de bescherming van persoonsgegevens

U beschikt over het recht op toegang tot, verbetering en schrapping van uw gegevens.

Voor de uitoefening van uw toegangsrechten, uw vergeetrecht of het recht op verbetering, schrapping, beperking, overdraagbaarheid van gegevens, bezwaar tegen verwerking en annulering van de toestemming moet u een duidelijke aanvraag sturen naar gdpr@charleroi-airport.com of naar het volgende postadres: Data Protection Officer, rue des Fusillés 21 te 6040 Charleroi.

 Hierin vermeldt u duidelijk wat u wenst te zien, te verbeteren of te schrappen. Deze aanvraag moet ondertekend en gedateerd zijn. SA BSCA voert uw aanvraag gratis uit binnen 1 maand na ontvangst van uw schrijven of aanvraag.

Indien u een klacht wenst in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, kunt u contact met haar opnemen door een e-mail te sturen naar contact@apd-gba.be of per post naar het volgende adres rue de la presse 35, 1000 Brussel

9. Gebruik van de gegevens:

 • Met onze onderaannemers

 

Teneinde uw verzoeken uit te voeren, een antwoord te bieden op uw vragen naar informatie, uw bestellingen te behandelen, coupons te aanvaarden, u in staat te stellen om deel te nemen aan enquêtes en wedstrijden, andere functies, diensten en materialen aan u ter beschikking te stellen via onze websites en applicaties, delen wij uw persoonsgegevens met derde dienstverleners die functies in onze naam uitoefenen. Het gaat om bedrijven die: zorgen voor het hosten en de werking van onze websites en onze applicatie, betalingen uitvoeren, gegevens analyseren, een klantendienst, postdiensten of leveringsdiensten verlenen. Het betreft tevens adverteerders en andere derde partijen die onze promoties beheren of eraan deelnemen.

 

Zij hebben toegang tot de persoonlijke informatie die nodig is om hun functies uit te oefenen maar mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken. Bovendien moeten zij deze persoonlijke informatie verwerken overeenkomstig deze Privacyverklaring en met inachtneming van de wetten en regelgevingen die van toepassing zijn op gegevensbescherming.

 

SA BSCA kan een aantal van uw persoonsgebonden gegevens tevens overdragen aan derde dienstverleners met het oog op de uitvoering van de in punt 3 opgesomde doeleinden.

 

 • Met onze commerciële partners op de site van de luchthaven en toeristische operatoren

 

Wij gebruiken rechtmatig belang als basis voor het verzenden van onze nieuwsbrieven met aanbiedingen en informatie over de luchthaven, commerciële aanbiedingen van producten en diensten die worden gepromoot door onze zakelijke partners op het luchthaventerrein en touroperators. 

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor deze nieuwsbrieven.

 • Met andere bedrijven van derden

 

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens aan andere bedrijven van derden te verkopen, verhuren, over te dragen of er toegang toe te geven zonder uw voorafgaande toestemming, op voorwaarde dat u zich hiertegen verzet in het kader van een legitieme grondslag (wettelijke verplichting, fraude- of misbruikbestrijding, uitoefening van rechten van verdediging, enz.).

 

Wanneer u bij de registratie van uw E-commerce account of voor uw WIFI-registratie toestemming geeft voor het delen van gegevens met derden door het vakje "Ik geef Brussels South Charleroi Airport toestemming om mijn gegevens met derden te delen" aan te vinken, kunnen wij uw persoonsgegevens verkopen, toewijzen, verhuren of op een andere manier toegankelijk maken voor derden voor marketing-, promotie- of gegevensverrijkingsdoeleinden. 

Als u uw toestemming voor het delen van gegevens met derden wilt intrekken, gaat u gewoon naar uw klantenprofiel in uw persoonlijke ruimte en deactiveert u deze optie in het tabblad "mijn profiel".

In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen buiten België en de Europese Unie. In het kader hiervan treft SA BSCA de contractuele en technische beschermingsmaatregelen die noodzakelijk zijn om zeker te stellen dat alle overgedragen persoonsgegevens op gepaste wijze zijn beschermd tegen verlies of onwettig gebruik.

10. Bewaring van persoonsgegevens

Uw persoonsgebonden gegevens worden zolang bewaard als nodig is voor de uitvoering van de in punt 3 beschreven doeleinden en de naleving van onze wettelijke verplichtingen. In het geval van directe marketing worden uw gegevens bewaard gedurende twee jaar na onze laatste contacten, uitwisselingen, opening van e-mails, reacties op onze marketingcampagnes, financiële transacties.

11. Wijzigingen

SA BSCA kan op ieder moment om diverse redenen correcties, aanvullingen of wijzigingen doorvoeren aan deze ‘Privacyverklaring’. De meest recente versie kan voortdurend worden geraadpleegd op onze websites. Onderhavige versie is in july 2019 opgesteld.

Voor SA BSCA

Versie van 06/11/2023