BSCA

Wettelijke Bepalingen

Uitgever

BRUSSELS SOUTH CHARLEROI AIRPORT SA, afgekort: “BSCA”

Naamloze vennootschap met zetel te 6040 Jumet, rue des Fusillés 21, ingeschreven in het handelsregister onder het nummer BE 444.556.344 – RPR Charleroi

Contact: serviceinformation@charleroi-airport.com / 00 32 78 15 27 22 (1€/minuut)

Hoofdredacteur: Philippe VERDONCK 

Webmastering

OPDRACHTGEVER: Brussels South Charleroi Airport nv

UITVOERING EN ONTWIKKELING:

  • Website: Springbok Agency
  • E-commerce: Bluewave

Fotocredits

  • Catherine D’ELETTO (Fotograaf)
  • Maxime Prokaz (Fotograaf)
  • Brussels South Charleroi Airport, Communicatiedienst

E-commerce - Verkoopvoorwaarden

U hebt toegang tot de algemene voorwaarden op basis waarvan onze diensten en producten worden verkocht, en wel via de volgende link

Intellectueel eigendom

De inhoud op de website www.brussels-charleroi-airport.com blijft het exclusieve eigendom van BSCA. BSCA geeft de gebruiker enkel een privaat, niet-collectief en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud van onderhavige website. De downloadbare documenten, iconen, illustraties, foto’s, het gebruik van hyperlinks naar onderhavige website blijven het exclusieve eigendom van Brussels South Charleroi Airport. Enkel met een schriftelijke toestemming van BSCA is een reproductie of een online verspreiding toegelaten. Deze personen moeten waken over de naleving van de volgende voorwaarden, evenals de geldende wetgeving:

  • De bron van de website van de luchthaven van Charleroi, waarvan het document afkomstig is, moet duidelijk vermeld worden.
  • De verspreiding van de informatie die op de website van BSCA staat, mag geen aanleiding geven tot enige vorm van verloning.  De informatie moet informatief en niet met winstoogmerk worden gebruikt.
  • De inhoud en de vorm van de informatie mogen in geen geval veranderd worden. 

In desbetreffend geval blijven elke reproductie en online verspreiding streng verboden. BSCA behoudt zich het recht voor om de toestemming voor het gebruik van de informatie van de website www.brussels-charleroi-airport.com te annuleren en/of op te heffen en/of om bij de bevoegde rechtbanken een gerechtelijke procedure in te spannen tegen de personen die de gebruiksvoorwaarden en/of de intellectiele eigendomsrechten van de website niet respecteren.

Vertrouwelijkheid- Persoonlijke gegevens

De NV BSCA, rue des Fusillés 21 te 6040 Charleroi, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0444.556.344, respecteert uw privéleven en uw Persoonsgegevens.

Daarom worden uw Persoonsgegevens beschermt door de vennootschap en enkel verwerkt overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met inbegrip van de wijzigingen die werden aangebracht door de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG-EU 2016/679 van 27 april 2016).

De vennootschap leeft de wettelijke bepalingen na voor het gebruik van bewakingscamera’s en de beeldrechten.

Hier vindt u onze privacyverklaring.

Waarborg van de informatie/verantwoordelijkheden

De NV Brussels South Charleroi Airport en alle derde partijen die zijn betrokken bij de oprichting van deze website, geven geen enkele expliciete of impliciete garantie en kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van onderhavige publicatie.

Bijgevolg kunnen ze geen rechtstreekse of onrechtstreekse, specifieke, particuliere of bijkomende schadevergoeding verschuldigd zijn aan een gebruiker of andere partij die voort zou vloeien uit het gebruik van deze website of een andere website die is gekoppeld met behulp van een hyperlink.

Bepaalde informatie en gegevens die beschikbaar zijn op de website www.brussels-charleroi-airport.com worden verstrekt door derden. Brussels South Charleroi Airport engageert zich om ervoor te zorgen dat het betrouwbare, pertinente, precieze en exhaustieve karakter van deze gegevens kan worden gegarandeerd, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, de mogelijke onbeschikbaarheid van de informatie en/of de aanwezigheid van virussen op zijn website.

Brussels South Charleroi Airport behoudt zich het recht voor om elk product en/of elke dienst die online wordt aangeboden op de website www.brussels-charleroi-airport.com te wijzigen en/of te verwijderen.

Daarenboven kan BSCA niet verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die wordt veroorzaakt aan het materiaal van de gebruiker, bij toegang tot de website www.brussels-charleroi-airport.com, en te wijten is aan een bug of een instelling die niet compatibel is.

De website www.brussels-charleroi-airport.com bevat een aantal hyperlinks naar andere websites die worden ingevoerd met akkoord van Brussels South Charleroi Airport. Brussels South Charleroi Airport beschikt echter niet over de mogelijkheid om de inhoud van de websites die kunnen worden bezocht via deze hyperlinks te controleren en kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

Tijdens het surfen op de website www.brussels-charleroi-airport.com kunnen er cookies worden geïnstalleerd op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat wel informatie met betrekking tot het surfgedrag van een computer op een bepaalde site registreert. De gegevens die op die manier worden verzameld, moeten de latere bezoeken aan de website vereenvoudigen en hebben ook als doel om te meten hoe vaak een website wordt bezocht.

Wanneer u niet aanvaard dat er cookies zullen worden geïnstalleerd, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde diensten. De gebruiker kan de instellingen van zijn computer echter configureren zodat de installatie van cookies wordt geweigerd.

Taal

Geen enkele vertaling van de wettelijke bepalingen kan als bewijs dienen. De Franse versie is de enige die bewijskracht heeft.   

for SA BSCA

version of 23/08/2019