BSCA

Algemene verkoopvoorwaarden - Parking

In deze algemene voorwaarden worden de voorwaarden en modaliteiten vastgesteld voor het reserveren van parkeerplaatsen op de parkings van de luchthaven Brussels South Charleroi Airport (hierna “BSCA” genoemd) via de e-commercesite www.charleroi-airport.com, door tussenkomst van Brussels South Charleroi Airport (BSCA), Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel te 6040 Jumet, rue des Fusillés nr. 21, ingeschreven bij in het KBO onder het nr. 444.556.344.

 

De inschrijving voor deze Dienst houdt in dat de Gebruiker deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaardt.

Artikel 1 - Definities

“Bestelling” verwijst naar elke reservering die door de Gebruiker op de website www.charleroi-airport.com wordt gemaakt en gevalideerd.


“Parking” betekent één of meer door BSCA beheerde parkeerterreinen waar de Gebruiker gebruik kan maken van één of meer online Diensten. Deze parkings en hun kenmerken worden in detail beschreven op de Website.


“Diensten” betekent de Diensten, zoals beschreven in artikel 2.


“Website” betekent de website voor online verkoop www.charleroi-airport.com.

 

Officieel tarief betekent het tarief (met uitzondering van het “Online” tarief en het tarief dat van toepassing is op de e-commercesite) dat in elk van de parkeergarages van BSCA wordt toegepast. Dit tarief wordt vermeld bij de in- en uitgang van de verschillende parkings op de luchthaven. Het officiële tarief dat van toepassing is, is het tarief dat geldt op het moment dat de Parking wordt verlaten.

 

Online Tarief betekent het tarief dat op de e-commercesite van toepassing is op het moment van de reservering.


“Gebruiker” betekent iedere gebruiker van de Website die een op de Website aangeboden Dienst bestelt en aankoopt.

Artikel 2 - Omschrijving van de dienst

De Dienst betreft de reservering van parkeerplaatsen in de parkings van BSCA via de e-commercesite www.charleroi-airport.comdoor een persoon en voor een vooraf bepaalde periode. Het parkeeraanbod wordt gedaan op basis van een beperkt aantal beschikbare plaatsen en wordt aan de Gebruikers aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare plaatsen (“de Dienst”).

 

Deze dienst geeft toegang tot een vooruitbetaalde parkeerplaats voor een vaste periode met een voertuig. De reserveringsperiode moet worden gerespecteerd.

 

Artikel 3 - Reserveringsvoorwaarden

De Dienst kan voor eigen behoeften worden afgenomen door de hieronder aangewezen “Gebruikers”:

 

 • Elke individuele, natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder
 • Rechtspersonen (ten behoeve van hun personeel/aangestelde vertegenwoordigers)

Artikel 4 - Gebruiksvoorwaarden

 1. Reservering

 

De Dienst is enkel toegankelijk voor personen die een persoonlijke account hebben aangemaakt en over een geldig e-mailadres beschikken.

 

De Gebruiker moet eerst de verplichte velden van het inschrijvingsformulier op de Website invullen. BSCA behoudt zich het recht voor om de inschrijving voor deze Dienst te weigeren in geval van foutieve of onvolledige informatie.

 

Om Diensten op de Website te bestellen, moet de Gebruiker zich identificeren via zijn klantaccount of, zo nodig, een nieuw account aanmaken door de in het registratieformulier gevraagde informatie te verstrekken.


Daartoe verklaart de Gebruiker dat hij volledige en waarheidsgetrouwe persoonsgegevens zal verstrekken waarmee hij in elke situatie nauwkeurig kan worden geïdentificeerd. Bij het aanmaken van een account kiest de gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord. De Gebruiker verbindt zich ertoe zijn gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden.


Dit account is te allen tijde toegankelijk voor de Gebruiker met behulp van zijn identificatiegegevens. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle handelingen die hij met zijn gebruikersnaam en wachtwoord op de Website verricht. Elke op de Website geregistreerde Gebruiker is gebonden door elke Bestelling die wordt geplaatst door het invoeren van zijn inloggegevens, onder voorbehoud van het recht op herroeping of annulering (art. 8.2 en 8.3).

 

Zodra al deze formaliteiten en de betaling zijn afgerond, ontvangt de Gebruiker een bevestigingsmail op zijn e-mailadres met een overzicht van zijn Bestelling en een QR-code om toegang te krijgen tot de parking.

 

 1. Toegang tot de parkings

We wijzen de Gebruikers erop dat de toegang tot de parkings niet wordt toegestaan vóór de aanvangsdatum en het aanvangsuur van de reservering zoals vermeld in de Bestelling.

 

Bovendien wijst BSCA alle verantwoordelijkheid af in geval van overschrijdingen van de overeengekomen termijn als gevolg van externe gebeurtenissen. Het is dus de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voldoende tijd te laten tussen het geplande aankomstuur van de vlucht en het tijdstip van vertrek van de paring.

 

 

 1. Parkings P1 en P2

Voor de toegang tot de parkings kan de slagboom automatisch worden geopend dankzij het systeem voor het lezen van nummerplaat. De terminal zal automatisch een ticket uitgeven dat de gebruiker moet bewaren. In geval van een storing kan u toegang krijgen tot de parking door de QR-code op uw Orderbevestiging te lezen. De terminal geeft ook een ticket uit dat moet worden bewaard. In beide gevallen is het onnodig en inopportuun om op de knop van de terminal te drukken om een ticket te verkrijgen.

 

We vestigen de aandacht van de Gebruikers op het feit dat bij de ingang van parking P1 een profiel is geplaatst dat de hoogte van de voertuigen beperkt tot 1,90 m.

 

Bij het verlaten van de parking zal het systeem voor het lezen van de nummerplaat in principe de slagboom automatisch openen. In geval van een storing kan u de parking verlaten door het ticket in te voeren dat u bij aankomst op de parking hebt ontvangen.

 1. Parkings P3 en P4

U kan toegang krijgen tot deze parkings door de QR-code op uw Orderbevestiging te scannen. De terminal zal automatisch een ticket uitgeven dat de gebruiker moet bewaren. Er zij op gewezen dat het onnodig en inopportuun is om op de knop van de terminal te drukken om een ticket te verkrijgen.

 

U kan de parking verlaten door het ticket in te voeren dat u bij aankomst op de parking hebt ontvangen.

Voor elke reservering op P4 behoudt BSCA zich het recht voor om in geval van druk verkeer de gebruiker om te leiden naar een andere parking die zich op vergelijkbare afstand van de terminals bevindt. 

 1. Parking “Lock Park”

U kan toegang krijgen tot de parking “Lock Park” via de inrit van parking P1. Wanneer u bij de terminal van parking P1 aankomt, kan u de QR-code op de Orderbevestiging scannen om de slagboom te openen. De terminal zal automatisch een ticket uitgeven dat de gebruiker moet bewaren. Er zij op gewezen dat het onnodig en inopportuun is om op de knop van de terminal te drukken om een ticket te verkrijgen.

 

De Gebruiker moet vervolgens afdalen naar niveau -1 en de borden “Lock Park” volgen. Bij de poort moet het ticket in de terminal worden ingevoerd. Vervolgens moet het ticket worden gerecupereerd en bewaard tot het uitrijden van de parking. De slagboom gaat open en geeft de Gebruiker toegang tot de beveiligde parkeerzone.

 

We vestigen de aandacht van de Gebruikers op het feit dat bij de ingang van parking “Lock Park” een profiel is geplaatst dat de hoogte van de voertuigen beperkt tot 1,90 m.

 

Om de parking te verlaten, moet de Gebruiker naar de uitgang van het “Lock Park” rijden. Vervolgens moet hij zijn ticket invoeren en het onmiddellijk recupereren. De slagboom zal openen. Tot slot moet de Gebruiker zich naar de terminals aan de uitgang van parking P1 begeven en zijn ticket invoeren om de slagboom te openen.

Artikel 5 - Bijzondere verplichting van de gebruiker

Reglement van de parkings : 

Alle Gebruikers van de Dienst en dus van de parkings van BSCA zijn onderworpen aan het Reglement van Interne Orde voor de Gebruikers van de Parking van de Luchthaven BSCA dat bij de ingang van elke parking wordt vermeld en beschikbaar is op de Website.

 

BSCA vestigt in het bijzonder de aandacht van de Gebruikers op artikel 2 van het Reglement van Interne Orde, waarin met name het volgende is bepaald: “Behalve in geval van een defect aan de infrastructuur of een fout van een personeelslid van BSCA, wijst BSCA elke verantwoordelijkheid af, om welke reden dan ook, voor elke vorm van schade, zelfs gedeeltelijk, die zich op zijn parkings zou kunnen voordoen, en met name voor ongevallen, diefstal, beschadiging, explosies of brand”.

Artikel 6 - Kenmerken van de toegangscode

De Orderbevestiging (met de toegangscode) die aan de Gebruiker wordt verstrekt, is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Ze mag niet aan een derde worden overgedragen. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de bevestiging te bewaren tot ze wordt gebruikt. BSCA wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van gebruik door een derde partij of frauduleus gebruik.

Artikel 7 - Tariefvoorwaarden

De Dienst moet worden betaald op het moment van de Bestelling per kredietkaart of debetkaart.

 

Het ingehouden bedrag stemt overeen met de parkeerduur in de betrokken parking tegen het “Online” tarief inclusief btw (in euro) dat van kracht is op het ogenblik van de reservering, zoals beschreven en gedetailleerd op de reserveringspagina van de e-commercesite van BSCA.

 

Indien de gereserveerde parkeertijd met meer dan 4 uur wordt overschreden, dient de Gebruiker vóór het verlaten van de parkeerplaats een toeslag te betalen die overeenkomt met het geldende officiële tarief.

 

Na elke overschrijding van meer dan 4 uur is elk begonnen uur in zijn geheel verschuldigd.

 

Bijvoorbeeld: Voor een reservering van 12 mei om 14.00 uur tot 14 mei om 11.00 uur. In geval van overschrijding van de vooropgestelde termijn bedraagt de toeslag:

 

 • 14 mei van 11.00 tot 15.00 uur: 0 EUR;
 • 14 mei van 15.00 tot 16.00 uur: Officieel tarief voor één uur;
 • 14 mei van 16.00 tot 17.00 uur: Officieel tarief voor twee uur;

...

 • 14 mei van 20.00 tot 21.00 uur: Officieel tarief voor 6 uur;
 • van 14 mei om 21.00 uur tot 15 mei om 15.00 uur: Officieel tarief voor één dag;

...

 

De Gebruiker zal deze toeslag moeten betalen in geval van overschrijding van de vooropgestelde parkeerduur:

 • Met behulp van een bankkaart op de automatische kassa's;
 • Met behulp van een bankkaart op de terminals bij de uitrit;
 • Contant bij de handmatige kassa's.

 

In geval van aankomst na de aangegeven aankomsttijd of vertrek voor de aangegeven vertrektijd heeft de Gebruiker geen recht op terugbetaling van de ongebruikte parkeerperiodes.

 

In geval van aankomst na de aangegeven aankomsttijd en vertrek na de aangegeven vertrektijd kan de Gebruiker de ongebruikte uren niet overdragen en zal hij het volledige supplement moeten betalen.

 

BSCA behoudt zich het recht voor zijn officiële tarieven vrij te wijzigen. Het officiële tarief dat van toepassing is in geval van een toeslag wegens overschrijding van de vooropgestelde termijnen in de reservering is het officiële tarief van de dag waarop de Gebruiker de parking wilt verlaten.

 

 

 

Artikel 8 -Wijziging-Annulering–Herroeping

 

8.1 Wijziging

 

De Gebruiker kan zijn reservering wijzigen door in te loggen op de Klantenzone van de Website via het tabblad “Mijn Account”.

 

Reserveringen kunnen tot drie keer toe en tot 5 minuten voor het tijdstip van binnenrijden van de Parking worden gewijzigd. Als het voertuig eenmaal de parking is binnengereden, zijn wijzigingen niet langer mogelijk.

 

Wijzigingen zijn in elk geval afhankelijk van de beschikbaarheid van parkeerplaatsen.

 

Indien het bedrag van de reservering na wijziging hoger is dan het bedrag van de oorspronkelijke reservering, is de Gebruiker verplicht het prijsverschil te betalen.

 

Wanneer daarentegen het bedrag van de reservering na wijziging lager is dan het bedrag van de oorspronkelijke reservering, kan de Gebruiker in aanmerking komen voor een terugbetaling die overeenkomt met het verschil tussen het oorspronkelijk betaalde bedrag en het bedrag van de nieuwe reservering.

 

Een reservering kan maximaal drie keer worden gewijzigd.

 

8.2 Annulering

 

Elke op de Website geplaatste Bestelling kan door de Gebruiker kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voor de geplande datum en aanvangstijd van het parkeren, door in te loggen op de Klantenzone van de website via het tabblad “Mijn Account”. In geval van annulering wordt de Gebruiker rechtstreeks terugbetaald op zijn bankrekening (rekening gekoppeld aan de bankkaart op het moment van de reservering).

 

8.3 Herroepingsrecht – uitsluiting

 

Bovendien beschikt de Gebruiker, een niet-professionele natuurlijke persoon, over een herroepingsrecht overeenkomstig de bepalingen van artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht. Dit herroepingsrecht kan worden uitgeoefend binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop de Bestelling wordt geplaatst door de Gebruiker, zonder dat hij hiervoor zijn redenen moet verantwoorden of boetes moet betalen. Het verzoek tot herroeping kan worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar de BSCA Klantendienst via het e-mailadres customerservice@charleroi-airport.com, met als onderwerp “Verzoek tot herroeping”. Deze e-mail moet het nummer van de betrokken reservering en de contactgegevens van de aanvrager (naam, voornaam, e-mailadres) bevatten. Wanneer deze termijn op een zaterdag, zondag of feestdag verstrijkt, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.


Indien de gebruiker zijn herroepingsrecht onder de hierboven vermelde voorwaarden uitoefent, zal BSCA hem in voorkomend geval de door hem betaalde bedragen terugbetalen, uiterlijk binnen een termijn van veertien (14) dagen na de datum waarop BSCA van de beslissing van de gebruiker in kennis is gesteld, met uitzondering van de eventuele kosten voor het terugzenden van de toegangskaart, die voor rekening van de Gebruiker zijn. De bedragen worden teruggestort op de bankrekening die overeenkomt met de gebruikte creditcard (beveiligde transactie).


Indien de Gebruiker de onderschreven Dienst wenst te gebruiken vóór het verstrijken van de voornoemde periode van veertien (14) dagen (en in het bijzonder in het geval van een effectieve besteldatum vóór de datum van het sluiten van de bestelling op verzoek van de Gebruiker), is hij verplicht BSCA hiervan op de hoogte te brengen en aan te geven dat hij zijn parkeerkaart wenst te ontvangen vóór het verstrijken van de voornoemde periode, ongeacht de datum waarop de Gebruiker deze kaart daadwerkelijk gebruikt.


Overeenkomstig artikel VI.51, §3 van het Wetboek van economisch recht moet de Gebruiker die zijn herroepingsrecht uitoefent, voor een overeenkomst waarvan de uitvoering op zijn uitdrukkelijk verzoek en vóór het einde van de herroepingstermijn is begonnen, aan BSCA een bedrag betalen dat overeenstemt met het deel van de Dienst dat is gebruikt tot op het moment waarop de Gebruiker BSCA op de hoogte stelt van zijn verzoek tot herroeping.


Overeenkomstig artikel VI.53, 1° van het Wetboek van economisch recht kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten die volledig zijn uitgevoerd vóór het einde van de herroepingstermijn en waarvan de uitvoering is begonnen na de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Gebruiker en de erkenning door de Gebruiker dat hij zijn herroepingsrecht zal verliezen. Door onderhavige algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden, erkent de Gebruiker dat hij zijn herroepingsrecht verliest indien het contract volledig wordt uitgevoerd.

 

8.4 Free cancel optie

De Gebruiker die op deze optie heeft ingetekend, kan zijn Bestelling annuleren tot 24 uur na de ingangsdatum van de parking die op de reservering vermeld staat, om welke reden dan ook. Hij krijgt dus het bedrag van zijn parkeerreservering terugbetaald, het bedrag van deze optie Gratis annuleren blijft verschuldigd.

 

Deze optie niet los van de aankoop van een parkeerreservering kan worden gekocht.

 

De gebruiker die zijn reservering wenst te annuleren in overeenstemming met dit artikel, moet verbinding maken met het klantengedeelte van de site, via het tabblad "Mijn account", en klikken op de knop "Annuleren" mijn reservering. Vergoeding vindt plaats binnen 96 uur.

 

 

8.5 Toepassing

 

BSCA vestigt de aandacht van de gebruiker op de concrete toepassing van artikelen 8.2 en 8.3.

 

In dit verband moet een onderscheid worden gemaakt tussen de volgende hypothesen:

 

 1. De Gebruiker heeft de “Free cancel” optie niet gekocht

 

 1. De Gebruiker wenst de Dienst meer dan 24 uur voor de geplande parkeerdatum en -tijd te annuleren.

Hij kan ofwel de reservering annuleren in overeenstemming met artikel 8.2, ofwel zijn herroepingsrecht uitoefenen in overeenstemming met artikel 8.3 op voorwaarde dat hij minder dan 14 dagen ervoor heeft gereserveerd.

 

 1. De Gebruiker wenst de Dienst minder dan 24 uur voor de geplande parkeerdatum en -tijd te annuleren.

Hij kan zijn herroepingsrecht overeenkomstig artikel 8.3 alleen uitoefenen als hij minder dan 14 dagen ervoor heeft gereserveerd. Indien dit niet het geval is, kan de Gebruiker geen afstand meer doen van de Dienst.

 

 

Behalve in geval van overmacht kan de Gebruiker geen terugbetaling van de betaalde prijs verkrijgen indien hij niet langer in aanmerking komt voor de Dienst (overeenkomstig artikelen 8.2 en 8.3). De volgende voorvallen worden onder geen beding beschouwd als gevallen van overmacht:

 

 • Stakingsgevallen, afgezien van staking van het BSCA-personeel;
 • Als de Gebruiker niet kan boarden omdat zijn reisdocumenten niet in orde zijn;
 • Situaties waarin de Gebruiker een fout heeft gemaakt voor de datum op het moment van de boeking.

 

In geval van overmacht moet de Gebruiker bij het verzoek om terugbetaling de documenten voegen die de overmacht rechtvaardigen. 

 

 

 1. De Gebruiker heeft zich aangemeld voor de “Free cancel” optie.

In dit geval kan de Gebruiker zijn reservering, om welke reden dan ook, annuleren tot 24 uur na de ingangsdatum van de parkeerplaats die op zijn reservering staat vermeld.

 

 

Artikel 9 - Verantwoordelijkheid en garanties

 

BSCA kan niet aansprakelijk worden gesteld in de volgende gevallen:

 

 • Anomalieën, fouten en/of bugs die de navigatie op de Website of de implementatie van een op de Website aangeboden functionaliteit kunnen beïnvloeden;
 • Een onderbreking of storing in de werking van de Website;
 • Incompatibiliteit van de Website met bepaalde hardware of configuraties.

 

BSCA kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte en/of immateriële, voorzienbare of onvoorziene schade (met inbegrip van winstderving of verlies van een kans, enz.) die voortvloeit uit de levering en/of het gebruik of de volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid om de functionaliteiten van de Website te gebruiken.

 

BSCA is in geen geval aansprakelijk voor storingen die te wijten zijn aan software van derden, al dan niet geïntegreerd in de Website of daarmee geleverd.


De op de Website aanwezige hyperlinks waarmee de Gebruiker naar andere websites kan worden verwezen, zijn uitsluitend bedoeld om de zoekopdracht van de Gebruiker te vergemakkelijken. In ieder geval verklaart de Gebruiker dat hij op de hoogte is van de kenmerken en beperkingen van het Internet, met name de technische prestaties, de responstijden voor het raadplegen, opvragen of overdragen van gegevens en de risico's in verband met de veiligheid van de communicatie.


BSCA kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering of slechte prestaties van de Dienst die te wijten zijn aan de Gebruiker of aan een derde partij buiten de Dienst of in geval van Overmacht.


Er kan geen beroep worden ingesteld tegen BSCA en haar verzekeraars in geval van gebruik door een derde van de aan de Gebruiker geleverde QR-code, of in geval van frauduleus gebruik van de code.

 

 

 

Artikel 10 - Intellectueel eigendom

 

10.1. Algemeen


De Website, de inhoud ervan en alle elementen waaruit hij bestaat, zijn creaties waarvoor BSCA de houder is van alle intellectuele eigendomsrechten en/of exploitatierechten, met name uit hoofde van het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht en het modellenrecht.


De Website, evenals alle toegankelijke elementen, software, databases, teksten, informatie, analyses, afbeeldingen, foto’s, grafieken, logo’s, geluiden, video’s en meer in het algemeen alle andere gegevens die op de Website staan, blijven het exclusieve eigendom van BSCA of, in voorkomend geval, van hun respectieve eigenaars met wie deze laatste gebruiksovereenkomsten heeft gesloten. Alle rechten voorbehouden.


Aan de Gebruiker wordt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en particulier recht verleend om de Website en de gegevens op de Website te gebruiken. Het aldus verleende recht bestaat uit (i) een recht om de gegevens en informatie op de Website online te raadplegen en (ii) een reproductierecht dat bestaat uit het afdrukken en/of opslaan van de geraadpleegde gegevens en informatie. Dit gebruiksrecht is uitsluitend bestemd voor privégebruik.


Niet-naleving van de bovengenoemde voorschriften vormt een inbreuk waarvoor de dader strafrechtelijk en/of civielrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld, waarbij BSCA zich het recht voorbehoudt de dader voor de bevoegde rechtbanken te dagen. Er mag geen hyperlink naar de website www.charleroi-airport.com worden gemaakt zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BSCA.


10.2. Software


Het gebruik van software die van de Website wordt gedownload om toegang te krijgen tot bepaalde Diensten of functies valt onder de voorwaarden van de bijbehorende licentie. De Gebruiker verbindt zich ertoe deze software niet te installeren, te kopiëren of te gebruiken zonder eerst akkoord te gaan met de voorwaarden van deze licentie.


Voor elke software die niet vergezeld gaat van een licentie, wordt aan de Gebruiker een tijdelijk, privé, persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht verleend om deze software te gebruiken om, met uitsluiting van elk ander gebruik, toegang te krijgen tot de diensten en functies die het gebruik van deze software noodzakelijk maken. Door de software te installeren of te gebruiken stemt de Gebruiker ermee in deze voorwaarde na te leven.

Artikel 11 - Bescherming van persoonsgegevens

De commerciële niet-luchtvaartgerelateerde afdeling van de luchthaven van Charleroi, Rue des Fusillés 21, 6040 Jumet, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor de verwerking van Bestellingen en de afgifte van promotiecodes.

 

In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 08 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, wordt de informatie die nodig is voor de verwerking en uitvoering van Bestellingen aangegeven met een sterretje op de pagina’s van de Website.


Andere verzoeken om informatie die een optioneel antwoord vereisen, of informatie over de interesses van de Gebruiker voor de aanbiedingen die hem eventueel worden toegezonden, zijn bedoeld om hem beter te leren kennen en om de aan hem aangeboden diensten te verbeteren.

 

Behoudens bezwaar van de Gebruiker, kan BSCA deze optionele informatie over de Gebruiker aan zijn partners doorgeven.


Behoudens bezwaar van de Gebruiker bij het aanmaken van zijn account, wat hij op elk moment kan wijzigen, kan BSCA per e-mail promotieaanbiedingen en informatie sturen om zijn kennis betreffende de Diensten en de Website te verbeteren.

 

BSCA voldoet aan de nieuwe Europese regels die bekend staan als de AVG/GDPR. Verordening (UE) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens geeft u het recht op toegang en verwijdering van uw gegevens.

 

In dit verband beschikt BSCA over een “Privacyverklaring” waarin wordt beschreven op welke manier de luchthaven de Europese verordening naleeft. Deze privacyverklaring is beschikbaar op de website https://www.brussels-charleroi-airport.com/nl/privacy-policy en beschrijft om welke redenen en in welke gevallen BSCA de persoonsgegevens van de Gebruiker verzamelt. Het geeft meer informatie over het recht op toegang, correctie en verwijdering van de Gebruiker.

 

De Gebruiker heeft het recht op toegang tot, correctie en verwijdering van zijn gegevens.

 

Om zijn recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en zijn recht om te worden vergeten, zijn gegevens te rectificeren, te wissen, te beperken, zijn recht op overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens, zijn recht op verzet tegen de verwerking ervan en zijn recht op intrekking van toestemming uit te oefenen, moet de Gebruiker een duidelijk verzoek sturen naar gdpr@charleroi-airport.com of een brief sturen naar het adres: Data Protection Officer, Rue des Fusillés 21, 6040 Jumet

 

Artikel 12 - Informatie Klachten en geschillen

BSCA behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De Gebruiker zal in kennis worden gesteld van de wijziging van de Algemene Voorwaarden via e-mail. De wijzigingen zijn onmiddellijk van toepassing na kennisgeving aan het Lid. In geval van wijziging van de Algemene Voorwaarden zal de herziene tekst van de Algemene Voorwaarden onmiddellijk beschikbaar zijn op de website https://www.brussels-charleroi-airport.com/nl/algemene-verkoopvoorwaard…

 

12.1 – Informatie

 

Alle verzoeken om informatie, verduidelijkingen en eventuele klachten moeten aan het volgende adres worden gericht:

 

BSCA SA – Customer Service – Rue des Fusillés 21, 6040 Jumet – België.

 

De Gebruiker kan ook contact opnemen met BSCA via e-mail op he volgende e-mailadres customerservice@charleroi-airport.com.

 

12.2  Toepasselijk recht

 

Elk geschil of verschil met betrekking tot deze Algemene voorwaarden is onderworpen aan het Belgische recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen, afdeling Charleroi.

Versie : 28/04/2023