BSCA

Algemene verkoopvoorwaarden - Fast track & Lounge

De onderhavige algemene voorwaarden bepalen de gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de reserveringsdienst voor de Fast Track en Lounge op de website van de Luchthaven Brussels South Charleroi (hierna “BSCA” genoemd), door Brussels South Charleroi Airport (BSCA), naamloze vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te rue des Fusillés 21, 6040 Jumet, KBO 0444.556.344.

De inschrijving voor deze dienst vooronderstelt het akkoord met onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden door de gebruiker.

Artikel 1 - Definities

"Bestelling" betekent elke reservering die wordt gemaakt en gevalideerd door de Gebruiker op de website www.brussels-charleroi-airport.com

"Fast Track " betekent een optie waardoor de houder snel en ongestoord door de veiligheidscontrole kan passeren via een snelle toegang.

"Lounge” betekent het salon dat zich bevindt in het gedeelte “airside’ van de luchthaven (na passage langs de veiligheidscontrole).

"Diensten" betekent de diensten Fast Track en/of Lounge, net als de online betaling van deze diensten, waarvan de commercialisering wordt voorgesteld door BSCA op de Website.

"Website" betekent de website voor onlineverkoop www.brussels-charleroi-airport.com.

“Gebruiker" betekent elke gebruiker van de Website, zowel professioneel als particulier, die doorheen de website surft, informatie inwint, bestellingen plaatst en een Dienst die wordt voorgesteld op de Website koopt.

Artikel 2 - Omschrijving van de diensten

2.1 Fast Track 

De Fast Track is een optie waarmee de houder snel en ongestoord door de veiligheidscontrole kan passeren via een snelle toegang.

De Fast Track is een apart onderdeel van “Priority Boarding”, een dienst die wordt aangeboden door de luchtvaartmaatschappijen en waarmee de passagier prioritair toegang kan krijgen tot het vliegtuig.

2.2 Lounge

De Lounge bevindt zich in het airside-gedeelte van de luchthaven (na passage langs de veiligheidscontrole) en is enkel toegankelijk voor de houders van een toegangsticket.

Deze ruimte is toegankelijk tijdens de openingstijden van de luchthaven via een toegangscode die wordt afgeleverd bij de aankoop van de dienst. De Lounge is niet afhankelijk van de aanwezigheid van het personeel van BSCA en/of de luchtvaartmaatschappij.

De volgende dienstverleningen zullen er ter beschikking worden gesteld:

- Selfservice restaurant:

  • Dranken (frisdrank, rode/witte wijn, thee, koffie);
  • Hapjes/zoete & hartige snacks
  • Koffiekoeken (enkel in de ochtend);

 

- Voorzieningen & ontspanning:

  • Wifi;
  • Kranten & Magazines;
  • Terbeschikkingstelling van een computer met internettoegang;
  • Televisiescherm (geen mogelijkheid om de zender te veranderen);
  • Scherm met vluchtinformatie (in de Lounge wordt geen informatie verspreid met behulp van een luidspreker, de vluchtinformatie wordt enkel meegedeeld via de weergave op de televisieschermen).

 

Artikel 3 - Reservingsvoorwaarden

Er kan worden ingetekend voor deze Dienst indien de “Gebruikers”, zoals hierna wordt omschreven, hier behoefte aan hebben:

-Elke particuliere, natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder;

-Rechtspersonen (ten behoeve van hun personeel / aangestelde vertegenwoordigers);

 

De Gebruiker dient dan de verplichte velden van het inschrijvingsformulier dat beschikbaar is op de Website in te vullen. BSCA behoudt zich het recht voor om de intekening voor deze Dienst te weigeren in het geval van foutieve of onvolledige gegevens. De reserveringsperiode moet worden nageleefd. 

Artikel 4 - Werking van Fast Track/Lounge

Het ticket voor het gebruik van de Fast Track en/of Lounge wordt verkocht overeenkomstig de volgende voorwaarden: 

- Er wordt één ticket per persoon vereist om toegang te krijgen tot de Lounge, met uitzondering van baby’s jonger dan 2 jaar die worden begeleid door een betalende volwassene;

-Er wordt één ticket per persoon vereist om toegang te krijgen tot de Lounge, met uitzondering van baby’s jonger dan 2 jaar die worden begeleid door een betalende volwassene;

-De toegang tot de Fast Track en/of Lounge kan enkel worden gebruikt samen met een boarding pass of de “Check-in Voucher”;

-De toegangskaart geeft de titularis het recht om de specifieke veiligheidscontrole voor Fast Track-passagiers te gebruiken, maar garandeert onder geen beding het gebrek aan een wachtrij bij de veiligheidscontrole;

 

ontheft de titularis niet van de verplichting om alle veiligheidsprocedures na te leven;

ontheft de titularis niet van de verplichting om de algemene voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij waarmee hij vliegt te respecteren;

-Na bevestiging van een reservering van de Fast Track en/of Lounge, beschikt de klant over de mogelijkheid om deze reservering te annuleren en dit tot 24u voor vertrek;

-BSCA behoudt zich het recht voor om de Lounge te sluiten (of een verminderde dienstverlening aan te bieden) op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, omwille van veiligheids- en beveiligingsredenen, bij een tekortkoming van een dienstverlener of om redenen buiten zijn wil. Er kan geen terugbetaling worden geëist in dergelijke omstandigheden;

-De toegang tot de Lounge is beperkt tot een maximum van 15/9 personen (T1/T2), BSCA behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Lounge te verbieden voor bepaalde passagiers wanneer het toegestane quotum werd bereikt, ook al zijn ze in het bezit van een voucher

-BSCA behoudt zich het recht voor om de Fast Track en/of Lounge te sluiten op ieder moment, zonder voorafgaande kennisgeving, omwille van veiligheidsredenen. Er kan geen terugbetaling worden geëist in dergelijke omstandigheden;

-BSCA kan geen garanties bieden voor de vertrekhal van waaruit de vlucht van de klant zal vertrekken en zodoende de Lounge/Fast Track die hij zal bezoeken/gebruiken. Bijgevolg kan BSCA niet garanderen dat de dienstverlening zal worden aangeboden, zoals de klant deze verwacht. En als gevolg daarvan, kan er geen terugbetaling worden geëist in dergelijke omstandigheden.

-BSCA wijst elke verantwoordelijkheid af voor vertragingen die de titularis van een voucher voor toegang tot de Fast Track en/of Lounge oploopt naar aanleiding van de niet-naleving van de veiligheidsregels of het gebruiksbeleid binnen de luchthaven, of in geval van overmacht;

-BSCA behoudt zich het recht voor om te controleren of te laten controleren door een onderaannemer en/of een leverancier of elke persoon in de Lounge daadwerkelijk over een geldig ticket voor de Lounge beschikt. 

Artikel 5 - Gebruiksvoorwaarden

De Diensten worden voornamelijk online gecommercialiseerd en zijn toegankelijk voor alle personen die een persoonlijk account hebben gecreëerd. Verder zijn alle Gebruikers verplicht te beschikken over een e-mailadres.

Om de Diensten te kunnen bestellen op de Website, moet de Gebruiker een account creëren. Daarom moet hij de vereiste informatie invoeren op het inschrijvingsformulier.

Met het oog hierop verklaart de Gebruiker dat hij volledige en correcte persoonsgegevens verstrekt waarmee hij op precieze manier kan worden geïdentificeerd in elke situatie. Bij de creatie van het account kiest de Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord. De Gebruiker zet zich ervoor in om de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord te behouden.

Het account zal op elk moment toegankelijk zijn door de gebruiker dankzij deze logingegevens. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle handelingen die worden uitgevoerd op de Website met behulp van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Elke Gebruiker die is ingeschreven op de Website zal onderworpen zijn aan elke Bestelling die werd geplaatst met behulp van zijn logingegevens, onder voorbehoud van het recht op herroeping (art. 9.2).

Van zodra het account is gecreëerd en de betaling is uitgevoerd, zal de Gebruiker een bevestigingsmail ontvangen op zijn e-mailadres. Hierin staat de samenvatting van zijn bestelling en een QR-code waarmee de Gebruiker toegang kan krijgen tot de Fast Track. Er zal een tweede e-mail worden verstuurd naar de klant in het kader van de aankoop van de Loungedienst. Deze e-mail bevat de voucher(s) waarin de toegangscode(s) voor de toegang tot de Loungedienst worden vermeld.

Om het portaal van de Fast Track te openen, moet de Gebruiker de QR-code die hij ontving na zijn reservering scannen aan de kiosk van de toegangspoort die hiervoor is voorzien. Eenzelfde QR-code is geldig voor de volledige reservering, zelfs indien het aantal gebruikers hoger is dan één persoon.

De toegang tot de Diensten vóór de startdatum van de reservering die werd geregistreerd bij het plaatsen van de bestelling is niet toegestaan.

Artikel 6 - Bijzondere verplichting van de gebruiker

Elke klant die zijn reservering wenst te wijzigen, is verplicht om eerst een annulering te doen voordat hij een nieuwe reservering kan maken. Hiervoor moet hij zich verbinden met zijn account via de Klantenzone op de Website.

 Elke klant die de toegang tot de Lounge aankoopt, zal een voucher ontvangen met een strikt persoonlijke toegangscode die niet kan worden overgedragen.

BSCA behoudt zich het recht voor om elke persoon die houder is van een toegangscode de toegang tot de Lounge te weigeren indien diens kledij of gedrag als ongepast wordt beschouwd, zonder dat de klant zich kan beroepen op elke vorm van terugbetaling. De gebruiker zal verantwoordelijk worden gesteld voor de schade die hij zou kunnen berokken aan de Lounge

BSCA behoudt zich het recht voor om elke persoon die houder is van een toegangscode de toegang tot de Lounge te weigeren indien deze persoon een derde partij, die zelf geen houder is van een voucher, heeft uitgenodigd in de Lounge. 

De hapjes en drankjes die ter beschikking worden gesteld van de persoon die recht heeft op toegang tot de Lounge, moeten ter plekke en met mate worden geconsumeerd. 

Het is formeel verboden om de internettoegang die ter beschikking wordt gesteld, te gebruiken om seksueel getinte websites en websites die in strijd zijn met de goede zeden of die haat en discriminatie opwekken, te bezoeken.

De openingstijden van de Lounge leven de openingstijden van de luchthaven strikt na (04u30 - 23u30). De ruimte kan onder geen beding dienst doen als slaapzaal.

De ruimte wordt één keer per dag schoongemaakt. De gebruikers worden dus gevraagd om hun afval weg te gooien op de plek die hiervoor wordt voorzien voordat ze de Lounge verlaten.

De toegang van dieren tot de Lounge is strikt verboden.

Artikel 7 - Kenmerken van de toegangscode

De toegangskaart (met de toegangscode) die aan de Gebruiker wordt overhandigd, is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De toegangskaart kan niet worden overgedragen aan derden. Het is de taak van de Gebruiker om de toegangskaart te bewaren tot het gebruik. BSCA wijst alle verantwoordelijkheid af in het geval de kaart wordt gebruikt door een derde of in het geval van frauduleus gebruik.

Artikel 8 - Tariefvoorwaarden

De Dienst dient te worden betaald op het moment van de bestelling. Dit is enkel mogelijk met behulp van een creditcard of betaalkaart.

Het afgehouden bedrag stemt overeen met de prijs van de betrokken Dienst aan het bedrag inclusief btw (in euro) dat geldig is op het moment van de reservering, zoals omschreven en gepreciseerd op de reserveringspagina.

Alle toepasselijke tarieven kunnen vrij worden geraadpleegd op de website www.brussels-charleroi-airport.com .

 

Artikel 9 - Annulering-Herroeping

9.1 Annulering 

Elke bestelling die wordt geplaatst op de Website kan kosteloos worden geannuleerd door de Gebruiker tot 24u voor de voorziene datum. De Gebruiker dient zich hiervoor aan te melden op de Klantenzone van de Website via het tabblad “Mijn Account”. In geval van annulering zal de Gebruiker rechtstreeks worden terugbetaald op zijn bankrekening (rekeningnummer dat is verbonden aan de bankkaart die werd gebruikt voor de reservering).

9.2 Recht op herroeping- uitsluiting

De Gebruiker, zowel elke natuurlijke persoon als rechtspersoon, beschikt over het recht op herroeping in overeenstemming met de bepalingen van artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht. Hij kan beroep doen op dit recht op herroeping binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de datum van de Bestelling door de Gebruiker zonder dat hij zich hiervoor moet rechtvaardigen of een boete dient te betalen. De aanvraag tot herroeping kan worden ingediend door een e-mail te sturen naar de Customer Service van BSCA via het e-mailadres: customerservice@charleroi-airport.com. Gelieve als onderwerp “Aanvraag tot Herroeping” op te geven. Deze e-mail moet het nummer van de betrokken reservering en de gegevens van de aanvrager (naam, voornaam, e-mailadres) bevatten. Wanneer de termijn vervalt op een zaterdag, zondag, feestdag of rustdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Indien de Gebruiker beroep doet op zijn recht op herroeping binnen de voornoemde voorwaarden, zal BSCA hem, in voorkomend geval, de betaalde bedragen terugbetalen en dit ten laatste binnen de veertien (14) dagen na de datum waarop BSCA op de hoogte werd gebracht van de beslissing van de Gebruiker, met uitzondering van de eventuele kosten voor de terugzending van de toegangskaart die voor rekening van de Gebruiker zijn. De betaalde sommen zullen worden terugbetaald op de bankrekening die overeenstemt met de creditcard die werd gebruikt tijdens de reservering (beveiligde transactie).

In overeenstemming met artikel VI.51, §3 van het Wetboek economisch recht, zal de Gebruiker die beroep doet op zijn recht op herroeping voor een contract waarvan de uitvoering is gestart op zijn expliciete vraag en vóór het einde van de herroepingstermijn, BSCA een bedrag storten dat overeenstemt met het gedeelte van de gebruikte dienst tot aan het moment waarop de Gebruiker BSCA ervan op de hoogte heeft gebracht dat hij beroep wilt doen op zijn recht op herroeping.

Overeenkomstig artikel VI.53, 1° van het Wetboek economisch recht, kan er geen beroep worden gedaan op het recht op herroeping voor contracten die volledig zijn uitgevoerd voor het einde van de termijn van het herroepingsrecht en waarvan de uitvoering is gestart na voorafgaand expliciet akkoord van de Gebruiker en wanneer hij expliciet heeft afgezien van zijn recht op herroeping.

Artikel 10 - Verantwoordelijkheid en garanties

Er worden geen garanties verstrekt aan de Gebruiker met betrekking tot:

-De afwezigheid van anomalieën, fouten en bugs die een impact kunnen hebben op de werking van de Website of de werking van een bepaalde functie die wordt aangeboden op de Website

-De mogelijkheid om een oplossing te vinden voor deze anomalieën, fouten of bugs; 

-Het gebrek aan storingen of pannes in de werking van de Website; 

-De eventuele compatibiliteit van de Website met specifieke apparatuur of specifieke configuratie.

 

BSCA kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor storingen die toe te schrijven zijn aan software van derden, ongeacht deze al dan niet worden geïntegreerd in de Website of hierop worden geleverd.

BSCA kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse en/of immateriële schade, zowel voorspelbaar als onvoorspelbaar (met inbegrip van verlies van winst of een geluk...) die te wijten is aan de levering en/of het gebruik van het volledige of gedeeltelijke onvermogen om de functies van de Website te gebruiken.

De hyperlinks die aanwezig zijn op de Website en waarmee de Gebruiker wordt doorverwezen naar andere websites zijn enkel bedoeld om de zoekopdrachten van de Gebruiker te vereenvoudigen. De Gebruiker verklaart in ieder geval dat hij de kenmerken en beperkingen van het internet kent, in het bijzonder de technische prestaties, de reactietijd voor het raadplegen, opvragen of doorsturen van gegevens en de risico’s die zijn verbonden aan de beveiliging van de verbinding.

BSCA wijst elke vorm van verantwoordelijkheid af in het geval de Dienst niet wordt uitgevoerd of foutief wordt uitgevoerd als dit te wijten is aan de Gebruiker, ofwel omwille van het feit dat een externe derde partij de Dienst heeft aangevraagd of bij overmacht zoals vastgelegd in de jurisprudentie.

Er kan geen enkel beroep worden aangetekend tegen BSCA en zijn verzekeraars indien de QR-code die wordt geleverd aan de Gebruiker wordt gebruikt door een derde partij of bij frauduleus gebruik van de code.

Artikel 11 - Intellectueel eigendom

De Website, zijn inhoud en alle elementen die ertoe behoren, zijn ontwerpen waarvan BSCA de houder is van alle intellectuele eigendomsrechten en/of exploitatierechten, in het bijzonder in het kader van auteursrechten, rechten op databanken, merkenrechten en ontwerprechten.

De Website, alsook alle elementen die er toegankelijk zijn, de software, databanken, teksten, informatie, analyses, afbeeldingen, foto’s, grafieken, logo’s, geluiden, filmpjes en, meer algemeen, alle andere gegevens op de Website blijven het exclusieve eigendom van BSCA of, in voorkomend geval, hun respectievelijke eigenaars waarmee BSCA overeenkomsten voor het gebruiksrecht heeft afgesloten. Alle reproductierechten voorbehouden.

Er wordt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en privaat gebruiksrecht verleend aan de Gebruiker voor de Website en de gegevens die zich op de Website bevinden. Het recht dat als dusdanig wordt verstrekt, bestaat uit (i) een recht op online raadpleging van de gegevens en informatie op de Website en (ii) een reproductierecht bestaande uit een recht op het afdrukken en/of bewaren van gegevens en informatie die werden geraadpleegd. Dit gebruiksrecht is enkel geldig voor strikt privaat gebruik.

De niet-naleving van voornoemde beoogde voorschriften vormt een inbreuk op het reglement en kan de Gebruiker strafrechtelijk en/of burgerlijk aansprakelijk stellen. BSCA behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen de Gebruiker bij de bevoegde rechtbanken. Er mag geen enkele hyperlink naar de website www.brussels-charleroi-airport.com worden geplaatst op externe websites zonder het voorafgaand expliciet en schriftelijk akkoord van BSCA.

 

Artikel 12 - Bescherming van persoonsgegevens

De NV BSCA, rue des Fusillés 21, 6040 Jumet, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0444.556.344, respecteert uw privéleven en uw Persoonsgegevens.

Daarom worden uw Persoonsgegevens beschermd door de vennootschap en enkel verwerkt overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met inbegrip van de wijzigingen die werden aangebracht door de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG-EU 2016/679 van 27 april 2016).

De vennootschap leeft de wettelijke bepalingen na voor het gebruik van bewakingscamera’s en de beeldrechten.

Hier vindt u  onze privacyverklaring.

Artikel 13 - Informatie-Klachten-Geschillen

13.1 Informatie-Klachten

Gelieve u te richten tot het volgende adres voor al uw vragen met betrekking tot het inwinnen van informatie, klachten en eventuele inlichtingen:

 BSCA NV - Customer Service - rue des Fusillés 21, 6040 Jumet – België.

De Gebruiker kan tevens contact opnemen met BSCA via e-mail customerservice@charleroi-airport.com 

 

13.2 Taal

Geen enkele vertaling van de algemene verkoopvoorwaarden van de parking kan dienen als bewijs. Enkel de Franse versie is rechtsgeldig.   

          

13.3 Toepasselijk recht

Elk geschil of meningsverschil met betrekking tot onderhavige Algemene voorwaarden, is onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Koophandel van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen, afdeling Charleroi. 

Versie : 23/08/2019