Storingen op de luchthaven

pertirbations 2

De luchthaven van Charleroi wordt geconfronteerd met een beweging van ontevredenheid van het veiligheidspersoneel dat belast is met het beheer van de controleposten (veiligheidscontroles waaraan passagiers worden onderworpen om toegang te krijgen tot de boarding gates) van de onderneming Security Master. 
 
De opzegging door de vakbonden ABVV, CSC en CGSLB in een gemeenschappelijk front vervalt op 16 oktober 2022. 
 
Vanaf het begin van deze week kunnen zich verstoringen voordoen. 
 
De ontevredenheid van de werknemers is te wijten aan het besluit van BSCA Security* om de toekomstige overheidsopdracht voor het beheer van de controleposten (veiligheidscontroles waaraan passagiers worden onderworpen om toegang te krijgen tot de boarding gates) te gunnen aan twee operatoren (2 loten) in plaats van aan één. 
 
De afgelopen 5 jaar hebben zich echter steeds weer problemen voorgedaan wanneer slechts één leverancier zich met deze opdracht moest bezighouden als gevolg van schommelingen in het passagiersvervoer (plotselinge stijging en daling door terroristische aanslagen (2001, 2016), pandemieën (SARS, Ebola, Covid, ...), economische crises, natuurverschijnselen (vulkaanuitbarstingen), ...). 
 
Met het oog op de continuïteit van de dienstverlening is het delen van deze opdracht tussen twee leveranciers essentieel om een grotere weerstand in tijden van crisis en een grotere flexibiliteit bij de aanwerving in tijden van groei mogelijk te maken. 
 
Dit delen tussen verschillende leveranciers is reeds een realiteit voor andere missies zoals bewakingscamera's, explosievenopsporingshonden en de controle van iedereen bij de veiligheidscontrole. 
 
Deze verdeling tussen twee leveranciers zal geen invloed hebben op de garantie van werkgelegenheid (de overdracht van 100% van het personeel wordt gegarandeerd door CAO 32 bis), noch op het niveau van de bezoldiging (vastgesteld door het paritair comité 317). 
 
Ook de vakbondsvertegenwoordiging is gewaarborgd. 
 
De directie van B.S.C.A. Security heeft een ontmoeting gehad met de werknemers van de Security Master om hun mee te delen dat zij openstaat voor een dialoog om tegemoet te komen aan de bezwaren van deze laatste in het bestek van de overheidsopdracht (modaliteiten van de verdeling tussen de twee leveranciers, vergelijkbare opleiding en toezicht tussen de twee leveranciers, behoud van polyvalente functies, enz.) 
 
Toch willen de werknemers niet verdeeld worden over twee leveranciers en zij maken hiervan een principieel standpunt. 
 
Het standpunt van de werknemers - dat geen ruimte laat voor dialoog - is in strijd met de belangen van onze passagiers en luchtvaartmaatschappijen, ook al worden de rechten van genoemde werknemers strikt nageleefd (werkgarantie, beloning, opleiding, enz.). 
 
Zelfs als we begrip kunnen opbrengen voor de natuurlijke angst van werknemers in verband met de verandering van werkgever, is het niet toelaatbaar om te proberen de gunning van een overheidsopdracht te verhinderen.  
 
 
*BSCA Security is het bedrijf dat belast is met de veiligheid en beveiliging van de luchthaven van Charleroi.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)