Naar een groenere, duurzamere toekomst voor de luchtvaart

zero carbone aéroport charleroi

De luchthaven van Charleroi, een pijler van het luchtvervoer in België, heeft een nieuwe stap gezet in haar reis naar duurzaamheid door het behalen van niveau 3 van de Airport Carbon Accreditation. In slechts twee en een half jaar sinds de toetreding tot dit milieuprogramma heeft de luchthaven enorme vooruitgang geboekt in het verminderen van haar ecologische voetafdruk en het spelen van een actieve rol in de strijd tegen klimaatverandering. Dit succes is mogelijk gemaakt dankzij de niet aflatende inzet van haar partners en de implementatie van doordachte maatregelen.

Internationale erkenning van betrokkenheid bij het milieu

Airport Carbon Accreditation, ontwikkeld door Airport Council International (ACI), is het enige onafhankelijke internationale programma voor het beoordelen en erkennen van de inspanningen van luchthavens om hun koolstofuitstoot te verminderen. Het is onderverdeeld in zes niveaus, die elk een toenemend niveau van milieuprestaties vertegenwoordigen. Niveau 3, ook bekend als 'Optimalisatie', vertegenwoordigt een belangrijke stap in de richting van koolstofneutraliteit, met een aanzienlijke vermindering van de directe en indirecte uitstoot van de luchthaven.

Bemoedigende resultaten 

De luchthaven van Charleroi sloot zich in november 2020 aan bij het programma, met de ambitieuze doelstelling om haar milieuprestaties te verbeteren door middel van een reeks gerichte initiatieven. Door niveau 3 te bereiken, heeft de luchthaven aangetoond dat ze in staat is om effectieve strategieën te implementeren.

Enkele van de belangrijkste maatregelen die zijn genomen om dit niveau van milieuprestaties te bereiken zijn:

  • Energie-efficiëntie: De luchthaven heeft geïnvesteerd in technologieën en praktijken om het energieverbruik te verminderen, en dat is gelukt! Het elektriciteitsverbruik zal tussen 2019 en 2022 met 13% dalen. Er zijn verbeteringen aangebracht aan de verlichtingssystemen (LED) en er zijn fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd. 
  • De resultaten zijn indrukwekkend: Over dezelfde periode getuigt een spectaculaire vermindering van het waterverbruik met 50% van de vastberadenheid van de luchthaven om haar impact op kostbare hulpbronnen te minimaliseren.
  • Duurzaam vervoer: Door samen te werken met lokale partners stimuleert de luchthaven voortdurend het gebruik van openbaar vervoer en zachte of collectieve mobiliteitsoplossingen voor passagiers die naar de luchthaven reizen.
  • Verbetering van het wagenpark: Momenteel is 30% van de voertuigen aan airside elektrisch, een cruciale stap in het verminderen van emissies en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. De luchthaven zet zich in om deze trend vast te houden en zorgt ervoor dat elk nieuw voertuig ten minste elektrisch is.
  • Samenwerking: De actieve en vastberaden deelname van de partners van de luchthaven heeft een grote rol gespeeld in deze ontwikkeling, van luchtvaartmaatschappijen en transportbedrijven tot bedrijven. Ze hebben zich allemaal gecommitteerd aan een duidelijk en gedefinieerd actieplan om hun ecologische inspanningen dagelijks voort te zetten.

In haar streven om de koolstofuitstoot te verminderen, heeft de luchthaven van Charleroi, in samenwerking met alle spelers uit de luchtvaartsector, haar aanvliegprocedures voor vliegtuigen heroverwogen. Dit heeft niet alleen bijgedragen tot een vermindering van het lawaai, maar is er ook in geslaagd om het brandstofverbruik tot een minimum te beperken, met alle voordelen van dien voor het milieu en een groter gevoel van welzijn voor de omwonenden, in de wetenschap dat het daar niet bij zal blijven en dat de luchthaven er voortdurend naar streeft om haar activiteiten ten aanzien van de omwonenden te verbeteren.

Een inspirerend verhaal

Het succes van de luchthaven van Charleroi bij het behalen van niveau 3 van de Airport Carbon Accreditation is een belangrijke getuigenis en erkenning door een onafhankelijk bureau van de inzet van de luchthavenindustrie voor duurzaamheid. Het toont aan dat zelfs in een traditioneel energie-intensieve sector doortastende actie en vastberadenheid tot tastbare resultaten kunnen leiden.

De luchthaven van Charleroi is niet van plan het hierbij te laten. Na niveau 3 te hebben bereikt, heeft het nu zijn zinnen gezet op niveau 4. Deze nieuwe fase zal bijkomende uitdagingen met zich meebrengen, maar de luchthaven blijft vastbesloten om een belangrijke rol te spelen in de overgang naar een duurzamere toekomst.

Tot slot illustreert het verhaal van de luchthaven van Charleroi hoe een initiële verbintenis tot duurzaamheid, ondersteund door concrete acties en een strategische aanpak, kan leiden tot uitstekende resultaten in het verminderen van koolstofuitstoot. Het herinnert ons eraan dat milieu-innovatie een mogelijke route is naar een schonere, meer verantwoordelijke toekomst voor de luchtvaart.