Milieu en Leefklimaat

Energie

Energieproductie uit fotovoltaïsche panelen

Oprichting van het Samenwerkingsverband voor milieubeheer


In het kader van CEM (Collaborative Environmental Management) werd een Milieucomité opgericht om vooruitgang te boeken op de verschillende assen van het milieubeleid van Brussels South Charleroi Airport, dat elke dag werkt aan het verminderen van haar ecologische voetafdruk. Brussels South Charleroi Airport heeft zich ertoe verbonden om zijn CO2-uitstoot tegen 2030 met 35% te verminderen ten opzichte van 2019 en om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn.