Milieuverplichtingen van de luchtvaartsector: Brussels South Charleroi Airport voert een overeenkomst voor Gezamenlijk Milieubeheer in (CEM - Collaborative Environmental Management)

Image - CP CEM

Charleroi, 30 november 2021 - Brussels South Charleroi Airport, SOWAER, Eurocontrol, skeyes, SABCA, Ryanair, TUI fly en Air Corsica ondertekenden vandaag, in aanwezigheid van de heer Jean-Luc CRUCKE, Waals minister bevoegd voor de regionale luchthavens, een samenwerkingsovereenkomst die tot doel heeft de milieu-impact van de luchthavenactiviteiten te verminderen.

 

De opstelling van een milieubeleid is van cruciaal belang voor de duurzame ontwikkeling van de luchtvaartsector. De luchthaven heeft drie topprioriteiten waartoe alle partners in de overeenkomst zich hebben verbonden: de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, alsook van het lawaai en de verbetering van de luchtkwaliteit rond de luchthaven.

 

Jean-Luc CRUCKE, Waals minister bevoegd voor de regionale luchthavens, toont zijn steun voor dit initiatief: “De concrete verwezenlijking van het CEM op BSCA is een verdere stap in het vinden van een evenwicht tussen de ontwikkeling van de luchthaven en de noodzaak om vervuiling en de opwarming van de aarde tegen te gaan. Ik ben zeer tevreden dat deze verbintenis wordt ondertekend nu onze luchthaven aan de vooravond staat van een nieuw begin. De overeenkomst geeft blijk van de grote belangstelling van onze aandeelhouders, bestuurders en het management voor milieuvraagstukken. We zijn ervan overtuigd dat deze overeenkomst een belangrijk deel zal uitmaken van de toekomstige strategie van onze luchthaven. ”

 

CEM (Collaborative Environmental Management) werd opgezet door Eurocontrol, met de steun van ACI Europe, en heeft tot doel luchthavens en hun operationele partners te helpen samen te werken en doeltreffende oplossingen te vinden, te ontwikkelen en toe te passen om hun duurzaamheidsdoelstellingen te verwezenlijken.

 

Philippe MERLO, Directeur DECMA bij EUROCONTROL, verklaart: “In 2009, toen onze CEM-specificaties werden gepubliceerd, was de milieudruk niet dezelfde als vandaag. Doorheen de jaren heeft CEM zich verder ontwikkeld om luchthavens en hun partners te helpen de uitdagingen van de Groene Alliantie voor Europa aan te gaan. Binnenkort zullen we een derde editie van onze voorschriften publiceren, waarin rekening zal worden gehouden met nieuwe uitdagingen zoals het gebruik van duurzame brandstoffen. De oprichting van een CEM bij BSCA bevestigt vandaag de kracht van dit instrument en we zijn verheugd dat we kunnen bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van deze luchthaven. ”

 

De strategie, die in 2018 door skeyes in België werd geïntroduceerd, werpt vruchten af, met name dankzij de verbetering van de groene landingen (CDO of Continuous Descent Operations) en vermindering van de wachtstand van vliegtuigen op lage hoogte. Als verstrekker van luchtvaartnavigatiediensten wilt skeyes zijn ervaring en kennis op dit gebied graag delen met Brussels South Charleroi Airport.

 

Johan DECUYPER, Chief Executive Officer van skeyes, verklaart: “Bij de lancering van het CEM-concept had skeyes reeds te kennen gegeven dat het dit concept wilde invoeren in alle Belgische luchthavens waar het actief is. Deze samenwerking op Brussels South Charleroi Airport is een verdere stap in de richting van duurzamere luchtvaart. Het zal ons helpen om nieuwe perspectieven te openen en meer initiatieven te nemen met onze partners, terwijl we blijven bijdragen tot de aantrekkelijkheid van het Belgische luchtruim en de economische ontwikkeling van de Belgische luchthavens. 

 

De belangrijkste doelstellingen van deze werkovereenkomst, die de verbintenissen van de verschillende belanghebbenden (Brussels South Charleroi Airport, SOWAER, Eurocontrol, skeyes, SABCA, Ryanair, TUI fly en Air Corsica) formaliseren, zijn:

 

  • De uitdagingen van de luchthaven Brussels South Charleroi Airport op de korte en lange termijn in kaart brengen
  • Een gemeenschappelijke milieustrategie en actieplannen ontwikkelen om de milieueffecten (lawaai, luchtkwaliteit, uitstoot van broeikasgassen) tot een minimum te beperken
  • Prestatie-indicatoren vaststellen om te analyseren in hoeverre de door de verschillende belanghebbenden vastgestelde milieudoelstellingen zijn bereikt
  • Een beter begrip van de onderlinge afhankelijkheid waarvan sprake is tussen de luchthaven, de luchtvaartmaatschappijen en alle verstrekkers van luchtvaartnavigatiediensten bevorderen
  • De luchthaven ondersteunen en begeleiden in haar groei en tegelijk de impact op het milieu beperken
  • De milieucertificeringen zoals ISO 14001:2015 of de deelname van BSCA aan het ACA-programma (Airport Carbon Accreditation) ondersteunen
  • De uitwisseling van kennis en deskundigheid tussen de verschillende actoren die betrokken zijn bij CEM faciliteren

 

Alle betrokken partijen bij deze samenwerkingsovereenkomst inzake milieubeheer kunnen evolueren en elke operationele actor op de luchthaven Brussels South Charleroi Airport kan zich hierbij aansluiten.

 

De oprichting van dit Milieucomité, via het CEM (Collaborative Environmental Management), past in het milieubeleid van de luchthaven Brussels South Charleroi Airport, die elke dag werkt aan de vermindering van haar ecologische voetafdruk. De luchthaven Bruxelles-Charleroi engageert zich om haar CO2-uitstoot te verminderen met 35% tegen 2030, in vergelijking met 2019 en volledig koolstofneutraal te zijn tegen 2050.

 

Philippe VERDONCK, Chief Executive Officer van Brussels South Charleroi Airport, is zeer tevreden met deze samenwerking die het milieu ten goede komt: “Ons gemeenschappelijk doel is onze luchthavenactiviteiten te ontwikkelen met respect voor het milieu. Het is van essentieel belang dat we onze mooie planeet in stand houden en dat we zoveel mogelijk actieplannen uitwerken om haar te beschermen.