Milieu en Leefklimaat

Lucht

Tussen 2019 en 2021 werd een studie uitgevoerd om de luchtkwaliteit rond BSCA te beoordelen. De studie, die online kan worden geraadpleegd, toont aan dat alle door onze milieuvergunning opgelegde waarden ruimschoots worden gerespecteerd en toont zelfs aan welke invloed het wegennet rond de luchthaven heeft op de daling van de luchtkwaliteit.

De koolstofvoetafdruk van BSCA werd alleen berekend voor de directe emissies (Scopes 1 & 2) in 2019 en bedraagt 2.107 ton CO2, wat een daling is ten opzichte van het gemiddelde van 2017 en 2018 (2.324 ton CO2). BSCA is ACA Lvl 2 sinds maart 2021

Om haar koolstofvoetafdruk ter plaatse te verkleinen, heeft de luchthaven Brussel Zuid Charleroi onder meer beslist om elektrische grondvoertuigen aan te kopen (bagagetrailers, traptrailers, trekkers, pushback tugs enz.) Daartoe heeft de luchthaven twee elektrische oplaadsites geïnstalleerd.

ACA LEVEL 2