Op weg naar duurzaamheid

Duurzame gemeenschappen

BSCA maakt deel uit van het certificeringsprogramma voor de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) die door de Verenigde Naties zijn gedefinieerd en worden bevorderd.

Met dit engagement is de luchthaven de eerste Waalse onderneming die zich engageert.

Naast de "klassieke" milieuoverwegingen omvatten deze 17 doelstellingen ook maatschappelijke aspecten zoals partnerschappen, rechtvaardigheid en groei, gegroepeerd in 3 hoofdcategorieën 

  • Fatsoenlijk werk en economische groei
  • Duurzame steden en gemeenschappen
  • Partnerschappen voor het bereiken van de doelstellingen :  Met name door de invoering van CEM (Collaborative Environmental Management)

Meer te weten