Milieu en Leefklimaat

Bodemsanering

In het kader van de verlenging van de start- en landingsbaan van Brussels South Charleroi Airport tot 3.200 meter, werd een oude stortplaats die zich onder de uitbreidingswerken bevindt, volledig gesaneerd.  

Er waren enkele maanden nodig om de bodem rond deze oude stortplaats volledig te saneren. Er werd 179.283 m³ grond afgegraven en gesaneerd om terug te worden gebruikt op de werf.  Eind september 2019 werd er bovendien een aanvraag ingediend bij de DIGPD (de Waalse Direction des Infrastractures de Gestion et de la Politique des Déchets) om het verbrijzelde materiaal uit de stortplaats opnieuw te gebruiken op de site.

Aangezien deze materialen opnieuw werden gevaloriseerd op de werf konden bijkomende transportkosten worden vermeden. De luchthaven kon vermijden dat meer dan 3.000 vrachtwagens met bouwafval over de Waalse wegen moesten rijden.

Het "inert” materiaal met een diameter groter dan 80mm (stenen, betonblokken, borduurstenen, enz.), dat moest worden afgevoerd, werd ter plekke verbrijzeld en opnieuw gebruikt, mits een strikte milieubewaking.

Het afvalgesteente werd afgevoerd richting een werkplaats, waar het werd gezeefd en verbrijzeld om materialen van verschillende afmetingen en soorten van elkaar te scheiden, maar ook om de afmetingen van het afvalgesteente uit de stortplaats te verkleinen. De verwerking van de materialen leverde dus het gewenste resultaat op, met stenen van de juiste afmetingen. Bijgevolg bleef er geen afval over na de saneringswerken en kon al het materiaal opnieuw worden ingezet op de werf.