Storingen op de luchthaven 17 10 2022

BSCA

De raad van bestuur van S.A. BSCA, die vandaag bijeen is gekomen, steunt unaniem de keuze van S.A. BSCA Security om de beveiligingsmarkt te verdelen tussen twee operatoren, op voorwaarde dat deze verdeling essentieel is om de operationele problemen te verhelpen die veroorzaakt worden door één enkele dienstverlener en dat de rechten van de werknemers van de operatoren behouden blijven.