DUURZAME ONTWIKKELING STAAT CENTRAAL IN DE LUCHTHAVEN BRUSSELS SOUTH CHARLEROI AIRPORT

rapport

DUURZAME ONTWIKKELING

De klimaatverandering, opwarming van de aarde, menselijke gezondheid, economische groei en de toekomst van bedrijven en landen overal ter wereld zijn stuk voor stuk centrale thema’s die een belangrijke rol spelen in het globaal beheer van onze activiteiten.

 

De luchtvaartsector is zich ten volle bewust van zijn impact op het milieu, aangezien deze sector verantwoordelijk is voor 2 tot 3% van de massa aan CO2 die elk jaar wereldwijd in de atmosfeer wordt uitgestoten[1].

BSCA heeft zich ertoe verbonden deze impact te verminderen en alles in het werk te stellen om tegen 2050 koolstofneutraliteit te zijn ([2]).

 

Het bedrijf is zijn activiteiten aan het “vergroenen” en er zijn verschillende certificeringsprocessen aan de gang die tot concrete acties zullen leiden.

 

BSCA MAAKT DEEL UIT VAN HET CERTIFICERINGSPROGRAMMA VOOR DE 17 DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN (SDG’s) DIE DE VERENIGDE NATIES VASTSTELLEN EN TOEZEGGEN.

 

Met dit engagement is de luchthaven de eerste Waalse onderneming die zich hiervoor engageert.

 

Naast de "klassieke" milieuoverwegingen omvatten deze 17 doelstellingen menselijke begrippen zoals welzijn op het werk, gelijkheid en armoedebestrijding, maar ook maatschappelijke aspecten zoals partnerschappen, rechtvaardigheid en groei.

 

Deze certificering wordt gepland en gecontroleerd door de Kamer van Koophandel en Industrie over een periode van 3 jaar en zal uiteindelijk leiden tot een certificaat dat rechtstreeks wordt afgegeven door UNITAR, het in 1963 opgerichte opleidingsorgaan van de Verenigde Naties.

 

Alle concrete en meetbare acties die in de loop van 2021 zijn uitgevoerd, zijn op transparante wijze zichtbaar gemaakt in een onlangs gepubliceerd verslag over "Duurzame ontwikkeling".

 

Dit verslag behandelt de 17 SDG's in drie hoofdcategorieën:

 

 

1 / Mens en maatschappij 

  1. SDG’s 1 & 16 - Beëindiging armoede en vrede, veiligheid en sterke publieke diensten
  2. SDG 2 - Geen honger
  3. SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn 
  4. SDG 4 - Kwaliteitsonderwijs (opleidingen)
  5. SDG 5 - Gendergelijkheid
  6. SDG 10 - Ongelijkheid verminderen

 

2 / Milieu 

  1. SDG’s 6 & 14 - Schoon water, sanitair en leven in het water
  2. SDG 7 - Betaalbare en duurzame energie
  3. SDG 9 - Industrie, innovatie en infrastructuur
  4. SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie
  5. SDG 13 - Klimaatactie
  6. SDG 15 -Leven op het land

 

3 / Economie

  1. SDG 8 - Waardig werk en economische groei
  2. SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen
  3. SDG 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken

 

 

Met dit verslag toont BSCA zijn concrete betrokkenheid bij alle SDG’s, waaronder:

 

 • Deelname aan solidariteitsacties en de strijd tegen armoede en honger 

 

 • Rekening houden met het welzijn van zijn personeel door middel van concrete acties 

 

 • Steun voor de opleiding en ontwikkeling van zijn personeel 

 

 • Geen discriminatie op basis van geslacht, religie en nationaliteit in het wervingsproces 

 

 • Opzetten van acties ter vermindering van het energieverbruik (elektriciteit, brandstof, gas) en het verbruik van drinkwater 

 

 • Volledige sanering van afvalwater en industrieel water afkomstig uit de bedrijfsprocessen 

 

 • De ontwikkeling van duurzame oplossingen op het gebied van energieproductie en -verbruik (zonnepanelen, warmtepompen, warmtekrachtkoppeling, enz.)

 

 • Reflectie over elke beheersmaatregel met het oog op een zo gering mogelijk milieueffect  

 

 • Geïntegreerd, collectief en rationeel afvalbeheer 

 

 • Opzetten van acties om onze koolstofvoetafdruk te verkleinen door luchtvaartmaatschappijen en andere belangrijke partners hierbij te betrekken

 

 • De oprichting van denktanks die verband houden met de integratie van duurzame ontwikkeling in de onderneming

 

 • De integratie van “duurzaamheidsclausules” in al onze contracten en bestekken 

 

 • De totstandbrenging van particuliere en openbare partnerschappen die aanzetten tot een doordacht en op samenwerking gebaseerd milieubeheer

 

 

Al deze informatie is te vinden op onze website https://www.brussels-charleroi-airport.com/nl/developpementdurable

 

 

 

[1] Bron: Air Transport Action Group – September 2020 : https://www.atag.org/component/factfigures/?Itemid=

[2] Bron: Toulouse Declaration. https://www.aci-europe.org/toulouse-declaration