De Europese luchtvaartsector wordt zwaar getroffen door de Covid-19-crisis en ziet het totale aantal passagiers van januari tot 22 november 2020 dalen met meer dan 70%*.

CP 2 12 2020

De luchthaven van Charleroi kent een daling van 67% voor diezelfde periode, waardoor de luchthaven zich in het gunstige gemiddelde van vergelijkbare Europese luchthavens bevindt.

 

 

De Europese luchtvaartsector is één van de sectoren die het zwaarst wordt getroffen door de COVID-19-pandemie. Alle luchthavens ondervinden momenteel een ongeziene daling van de passagiersstroom en hun inkomsten.

De meest recente voorspelingen van ACI EUROPE wijzen erop dat alle Europese luchthavens in totaal ongeveer 1,69 miljard passagiers zullen verliezen in 2020**.

Onze raming voor de luchthaven van Charleroi, is een verlies van 5,9 miljoen passagiers in 2020.

 

Deze situatie creëert een enorme verstoring van het ecosysteem van het vliegverkeer en vormt een bedreiging voor de volledige luchtvaartsector.

Met andere woorden, meer dan acht maanden na de start van deze ongekende crisis, rationaliseren alle Europese luchthavens hun kostenstructuren en ze optimaliseren hun inkomstenbronnen door een kwalitatieve en veilige dienstverlening te bieden aan de passagiers.

 

De luchthaven van Charleroi investeert in zijn risicobeheer op de korte termijn zonder de ontwikkeling van tools op de middellange en lange termijn uit het oog te verliezen:

 

  • De werken voor de verlenging van de start-  en landingsbaan van de luchthaven van Charleroi tot 3200 meter, d.w.z. een intercontinentaal niveau.
  • De start van de werken voor de inrichting van de esplanade en het toekomstige gebouw dat is bestemd voor de grenscontroles.
  • De implementatie van digitale oplossingen om de ervaring van de passagiers te verbeteren.

 

In de huidige context met het virus COVID 19 en naar aanleiding van de invoering van ons gezondheidsplan dat rekening houdt met alle elementen die worden opgelegd door de overheidsinstellingen en de luchtvaartsector (EASA, IATA, ACI), hebben we onze passagiers gevraagd om de maatregelen die we invoerden in de luchthaven van Charleroi te beoordelen. 86,3%*** van alle passagiers geeft aan te reizen in alle gemoedsrust dankzij onze maatregelen.

 

De luchthaven van Charleroi vroeg de reizigers ook naar hun visie op 2021.

83 %**** van de respondenten gaf aan dat ze de komende maanden willen reizen en meer dan 88 % van hen wilt hiervoor opnieuw het vliegtuig nemen.

 

 

* ACI Europe 27/11/2020

**ACI Europe 4/11/2020

***Enquête uitgevoerd in de terminal tijdens de periode van 9/9 tot 14/9 2020 (aantal respondenten = 2144)

****Enquête uitgevoerd via de nieuwsbrief van 18/11/2020 (aantal respondenten = 3464)