Charleroi, 18 maart 2021 – De Raad van Bestuur van Brussels South Charleroi Airport kwam samen op 18 maart om het strategisch en industrieel plan goed te keuren. In de volgende fase zal dat plan worden voorgelegd aan de publieke en particuliere aandeelhou

ca18032021

De ernst en de duur van de coronacrisis hebben ertoe geleid dat de Raad van Bestuur het management gedurende enkele maanden heeft begeleid om grondig na te denken over de strategie voor de toekomst, om, enerzijds, te garanderen dat het bedrijf de crisis zou overleven en, anderzijds, ervoor te zorgen dat het bedrijf uiteindelijk haar normale activiteiten zou kunnen hervatten.

 

“De huidige gezondheidscrisis treft de volledige luchtvaartsector met volle kracht. Dat brengt ook zware gevolgen met zich mee voor de luchtvaartsector, zowel in België als het buitenland.”, verklaart Philippe Verdonck, CEO van Brussels South Charleroi Airport. “Met de steun van verscheidene deskundigen uit onze Raad van Bestuur en de werkgroep die werd aangesteld door onze Minister van Luchthavens, ontwierp het management een strategisch en industrieel plan waarmee we de huidige gezondheidscrisis kunnen overwinnen, de continuïteit van onze activiteiten kunnen garanderen en ons kunnen voorbereiden op een leven “na Covid 19”. ”.

 

Na deze werkvergadering werd het strategisch en industrieel plan, dat werd opgesteld door het management in nauwe samenspraak met enkele deskundigen uit de Raad van Bestuur en de werkgroep die werd ingeschakeld op initiatief van de Waalse Minister van Luchthavens, unaniem goedgekeurd. Het strategisch en industrieel plan zal nu worden voorgelegd aan de publieke en particuliere aandeelhouders. Het vraagt grote inspanningen van iedereen, maar ook de inzet en steun van alle drijvende krachten en partners van BSCA.

 

De Raad van Bestuur heeft er vertrouwen in dat het strategisch en industrieel plan zal worden gevalideerd. Onder voorbehoud van het akkoord van de aandeelhouders, zal de Raad het managementteam ondersteunen voor de realisatie plannen, om de huidige gezondheidscrisis te overwinnen en de luchthaven van Charleroi te ontwikkelen op de lange termijn”, licht Michaël Van den Kerkhove, waarnemend voorzitter van de Raad van Bestuur, toe.