Brussels South Charleroi Airport lanceert een projectoproep voor de ondersteuning van lokale verenigingen die actief zijn op het gebied van duurzame ontwikkeling, gezondheid en jongeren.

CP - Partenariat

CHARLEROI, 24 mei 2024 – Als verantwoorde speler wilt Brussels South Charleroi Airport haar engagement versterken door lokale verengingen met dezelfde waarden als de luchthaven te ondersteunen. Met het oog op dit doel lanceert de luchthaven van Charleroi een projectoproep die berust op 5 strategische pijlers, met name duurzame ontwikkeling, gezondheid, jeugdhulpverlening, cultuur en sport. De drie eerste pijlers zullen in aanmerking komen voor de eerste editie van 2024. 

Dit jaar staat Brussels South Charleroi Airport meer dan ooit aan de zijde van de organisaties die actief zijn in de regio van de luchthaven, hetgeen perfect past bij één van haar kernwaarden, met name engagement. Vandaag lanceert de luchthaven dan ook een projectoproep met als doel financiële steun te verlenen voor de regionale implementatie van concrete acties ten gunste van duurzame ontwikkeling, gezondheid, jongeren, cultuur en sport. Voor deze eerste editie zullen enkel de drie eerste pijlers worden weerhouden. Op deze manier wilt BSCA nauw samenwerken met maatschappelijke actoren die werken aan diverse projecten. Deze projecten zullen worden geïdentificeerd door een jury op basis van objectieve en transparante criteria die representatief zijn voor onze eigen waarden.

“Voor BSCA is het erg belangrijk om zich te engageren voor regionale verenigingen en organisaties, alsook projecten te ondersteunen die actief zijn in belangrijke domeinen zoals jongeren, gezondheid, sport, cultuur en duurzame ontwikkeling”, verklaart Philippe Verdonck, CEO van Brussels South Charleroi Airport. “We willen een bijdrage leveren aan regionale initiatieven waarvan de symboliek en de waarden overeenstemmen met het DNA van de luchthaven en deze initiatieven ondersteunen.”

Concreet gezien kunnen de verenigingen en organisaties uit de regio rond Charleroi een kandidatuur indienen via de post of e-mail en dit vóór 30 juni 2024. De projecten die worden ingediend voor de editie van 2024 moeten berusten op één van de 3 strategische pijlers die dit jaar in aanmerking komen: duurzame ontwikkeling, gezondheid en jeugdhulpverlening. Er zal een preselectie worden georganiseerd op basis van de subsidiabiliteitscriteria die overeenstemmen met de doelstellingen

inzake duurzame ontwikkeling van het UNITAR-certificaat (1). De geselecteerde projecten zullen vervolgens worden voorgelegd aan de jury. De winnaars zullen worden bekendgemaakt in oktober 2024. Ze zullen kunnen genieten van financiële steun, voor een totaalbedrag van 50.000 euro verdeeld over de verschillende projecten en een grote zichtbaarheid. BSCA engageert zich ook om hen te begeleiden bij de verwezenlijking van hun projecten.

 

Info: https://www.brussels-charleroi-airport.com/en/partnership-policy

 

  1. United Nations Institute for Training and Research