Milieu & Leefklimaat

Afval

Afval verminderen, sorteren en recycleren


In 2021 werd bijna 14 ton afval gerecycleerd.

Deze verbintenis wordt, net als de andere 7, niet door de luchthaven alleen aangegaan. Personeel, partners, luchtvaartmaatschappijen en ook passagiers zijn belangrijke stakeholders! Zo heeft de luchtvaartmaatschappij Air Corsica zich er onlangs ook toe verbonden haar afval te sorteren met het oog op recyclage.