Parking voor journalisten

Nieuwe procedure parkeertickets voor journalisten: sneller en eenvoudiger

Elke journalist die om professionele redenen vertrekt vanop Brussels South Charleroi Airport, kan gedurende 48 uur gratis parkeren op parking P1. Eens deze termijn verstreken, zal deze journalist de rest van het bedrag moeten betalen.

 

Om te kunnen genieten van deze korting, wordt de journalist gevraagd de Communicatiedienst van Brussels South Charleroi Airport via een e-mail naar press.net@charleroi-airport.com op de hoogte te brengen van zijn/haar vertrek. Elke aanvraag dient ten minste 48 uur voor het vertrek, enkel op werkdagen, ingediend te worden.

 

In deze e-mail is het noodzakelijk de volgende zaken te vermelden, zodat de aanvraag behandeld kan worden;

-        Heenvlucht:

      o   Datum

      o   Vluchtnummer

      o   Bestemming

      o   Vertrekuur

-        Terugvlucht:

      o   Datum

      o   Vluchtnummer

      o   Stad van afkomst

          o   Uur van aankomst

Zodra we een bericht met bovenvermelde informatie ontvangen, zal een communicatiemedewerker van Brussels South Charleroi Airport de journalist op de hoogte brengen van het antwoord op zijn aanvraag. Hij zal vervolgens de bevestiging ontvangen dat een enveloppe met zijn naam erop werd klaargelegd bij de Dienst Informatie van de luchthaven.

De dag van het vertrek zal de journalist zijn/haar voertuig parkeren op de parking P1. Zodra dit gebeurd is, gaat hij/zij naar de informatiebalie, in het midden van de terminal, waar een bediende hem/haar de enveloppe zal overhandigen op vertoon van de perskaart.

De journalist zal dus voor een duur van 48 uur genieten van gratis parking op parking P1. Alle extra uren dienen door de journalist betaald te worden.

Elke aanvraag dient 48 uur voor het vertrek (enkel op werkdagen) ingediend te worden, zodat de enveloppe klaargelegd kan worden bij de Dienst Informatie. Wanneer deze termijn niet nageleefd wordt, zal de journalist geen ticket kunnen ontvangen.