Voorzitterschap van de raad van bestuur van Brussels South Charleroi Airport: Verhindering van de heer Laurent LEVEQUE

CP - Présidence BSCA

Charleroi, 26 september 2019 - Op donderdag 19 september 2019 heeft de Waalse regering de heer Laurent LEVEQUE benoemd tot Kabinetschef van de Vice-president en Minister van Werkgelegenheid, Opleiding, Gezondheid, Sociale actie, Gelijke kansen en Vrouwenrechten.

 

Overeenkomstig de statuten van Brussels South Charleroi Airport en het Waalse decreet betreffende het statuut van de overheidsbestuurder, dat een onverenigbaarheid vaststelt tussen de functies van lid van het kabinet van een Vice-president van de Waalse regering en die van Voorzitter van Brussels South Charleroi Airport, heeft de Raad van Bestuur tijdens zijn vergadering van 26 september 2019 nota genomen van de verhindering van de heer Laurent LEVEQUE om het voorzitterschap van BSCA uit te oefenen.

 

Hij blijft Bestuurder in de Raad van Bestuur van Brussels South Charleroi Airport.

 

De heer Michaël VAN DEN KERKHOVE zal het voorzitterschap bekleden in zijn hoedanigheid van Ondervoorzitter tot de Raad van Bestuur een nieuwe voorzitter benoemt.